bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler istanbul evden eve nakliyat cappadocia green tour istanbul sex shop
Nasıl Bir Anayasa
Yazarlar // 30 Kasım 2022 Çarşamba 22:35

Ragıp GÖKER

AK Parti'nin yeni anayasa teklifinden sonra 6'lı masa da önceki gün yeni anayasa teklifini kamuoyu ile paylaştı.
İlk anayasamız 1876'da II. Abdülhamit'in imzalamasıyla kabul edilen Kanun-i Esasi olduğu düşünülse de, anayasa yapma sürecimizin aslında III. Selim döneminde imzalanan Sened-i İtifak'la başladığı bilinir.
1921 Anayasası ise kurtuluşumuzu ve kuruluşumuzu sağlayan Büyük Millet Meclisinin yaptığı ilk anayasamız olmuş.
1924 Anayasası da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır ancak 1961 Anayasası, 12 Eylül cuntacılarının ısmarlamasıyla hazırlanan 1982 Anayasası gibi bir darbe dönemi sonrasında hazırlanmış olsa da, bu toprakların gördüğü en özgürlükçü anayasa olmuştu.
61 Anayasasının sağladığı özgürlük ortamı maalesef bol gelmişti bize.
O özgürlük ortamının istismar edildiğini bugün anlıyoruz ama meclisimizin iki büyük partisi arasındaki inatlaşma sonucu Cumhurbaşkanının bile seçilememiş olması, 12 Eylül darbesine hazırlanan cuntacıların en önemli dayanak noktası olmuştu.
FETÖ'cülerin 15 Temmuz girişiminin, ordumuz ve halkımız tarafından ortaklaşa bir direnişle engellenmesi sonrasında ülkemize darbeler dönemi artık geçmişte kalsa da, 12 Eylül Anayasası, darbeler döneminin kirli bir mirası gibi duruyor ortada.
Ülkem bunu hak etmiyor.
Ülkem cuntacıların anayasasından kurtulmalı ve demokratik bir anayasaya kavuşmalıdır.
Bunu talep ediyor ve ülkemin bunu gerçekleştireceğine inanıyorum.
Cuntacılar tarafından ısmarlanıp hazırlansa da, 82 Anayasası halk tarafından yüzde 91.37 oyla kabul edildiğini unutmayalım.
O anayasanın halktan bu kadar yüksek oranda oy alması, o dönem Türkiye’sinin koşullarına göre değerlendirmek lazım elbette ama yeni anayasa tekliflerinin geniş bir mutabakatla hazırlanması gerektiği gerçeğini de bize hatırlatıyor aslında.
Teklifi halka sunmadan önce her konunun ince elenip, sık dokunması gerektiği de bir gerçek.
AK Parti'nin teklifi de önemli elbette ama anayasa gibi tekliflerin sadece iktidarlar tarafından hazırlanmasını da çok doğru bulmadığına inanıyorum..
Anayasa teklifi, keşke bütün siyasi partilerin ortak bir teklifi olarak sunulsa.
Ve fakat.
Yaşamakta olduğumuz siyasal ortam nedeniyle bu mümkün değil maalesef.
Nasıl bir anayasa istiyor ve talep ediyorum:
Yeni anayasa demokratik bir Türkiye sunmalı bize.
Kişisel hak ve özgürlükler teminat altına alınmalı önce.
Adalet sistemimizde mahkemelerimiz, hakim kürsülerinin arasında ''Adalet Mülkün temelidir'' ilkesinin yazılı olduğu gibi bağımsız olmalı.
Din ve vicdan hürriyeti anayasamızın en temel ilkelerinden biri olarak kalmalı.
Adalet sistemimiz, yürütmenin tahakkümünden kesinlikle kurtarılmalıdır.
Her yurttaş, milli gelirden hak ettiği payı almalı.
Eğitim istemimiz yeniden yapılanmalı.
Üniversitelerimiz dünyadaki benzerleriyle yarışabiliri düzeye ulaşması sağlanmalı.
Üniversitelerimizin YÖK gibi cunta dönemi mirasından kurtulması sağlanmalıdır.
Anayasamızı TBMM'nin yapmasını arzu ederim ancak bu olmaz ve teklif halk oyuna sunulacaksa ve oy vermem istenirse, teklifte bu kriterlerin olmasına bakacağım ve ona göre oy vereceğim.