bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler istanbul evden eve nakliyat cappadocia green tour istanbul sex shop
Millet İttifakı ve Mutabakat Metni
Yazarlar // 1 Şubat 2023 Çarşamba 09:39

Ragıp GÖKER

Altılı Masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in davetiyle yapılan son toplantı sonrasında ''Millet İttifakı'' olarak anılmaya başlandı.

Altılı masa artık resmen bir seçim ittifakına dönüştü yani.

Masada, adayın kim olacağı tartışmaları sürerken, toplantıların başladığı günden ibaren olası bir iktidar döneminde nasıl bir yönetim biçimi oluşturulacağına dair ilkeler üzerinde görüşmeler yapılıyordu.

Önceki gün masanın mutabakat metni kamuoyu ile paylaşıldı.

Ki;

Metne ''Hükümet Programı'' diye bakmak daha doğru olacaktır sanırım.

İktidar cenahından, metne eleştiriler gelmeye başladı ki, beklenen bir durumdu zaten.

Mutabakat metninde 9 ana başlık üzerinden 2 bin dolayında madde olduğu açıklandı.

Hatta HDP'den bile, ''Beğendik ama eksik bulduk'' gibisinden açıklamalar geldi.

Siz ne düşünüyrsunuz bilmem ama metinde en önemli ve dikkati çeken madde, ''Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek'' şeklinde yazılan bölümdü.

Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, ''Tek Adam Rejimi'' olarak tanımlıyor ya, bu bağlamda metinde, kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece 'geri gönderme yetkisi' tanınacağı ve Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceği vurgusu da demokratik parlamenter sisteme geçileceğine dair güçlü bir vurgu gibiydi

''Metinde başka neler var?'' diye sorarsanız

Şudur:

* Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

* Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

* TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız.

* Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

* Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki-sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Fiyat İstikrarı Komitesi’ni kaldıracağız.

* Silikon Vadisi gibi küresel ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere Özel Temsilci/Büyükelçi atayacağız.

* Tarım ve Orman Bakanlığı’nı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandıracağız.

* Sakarya Tank Palet Fabrikasının tahsis işlemlerini hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz.

* Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz.

* Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.

* İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’nı TCMB’ye satma zorunluluğunu kaldıracağız.

* Yeşil dönüşümü destekleyecek müstakil ve uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu olarak İklim Bankası kuracağız.

* Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

* Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.

* GATA ve diğer askeri hastaneleri yeniden açacağız.

* Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurtdışına çıkışta harç almayacağız.

* Millî Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirecek, Kuvvet Komutanlıklarını tekrar Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlayacağız.

* Tüm terör örgütleri ve terörizmle mücadeleyi tüm güç unsurlarımızı kullanarak kesintisiz sürdüreceğiz.

* Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız. Türkiye’ye bir “tampon ülke” muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.

* Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceğiz.

* Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.

* Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız.

* Bakan yardımcılıklarını kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

* Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

* TCMB’nin İstanbul’daki birimlerinin tekrar Ankara’ya taşınma sürecini mümkün olan en kısa sürede sağlayacağız.

* İktidara gelir gelmez yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut hesapları vade sonlarında kapatacağız.

* Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacağız.