limanbet limanbet bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler istanbul evden eve nakliyat cappadocia green tour istanbul sex shop jojobet giriş jojobet casino siteleri holiganbet holiganbet istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama
Manifesto Farklılıklar İçindeki Birliğimizi Hatırlattı
Yazarlar // 2 Mart 2022 Çarşamba 23:16

Ragıp GÖKER

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının imza törenindeki görüntü şunu anlatıyor aslında.

Farklı düşünceleri paylaşıyor olsak da birlikte yaşayabiliriz.

Bu özellik aslında önemli hasletlerimizden biridir.

Ki;

Zaman zaman bunu unutuyoruz.

Oysa yüzyıllar öncesinden bu yana farklılıklar içinde birlik oluşturabilmiş bir milletiz.

Sefarad Yahudilerini, İspanyol zulmünden kurtaran bizim atalarımız değil mi?

Ve fakat.

Tarihimizin yüzkarası olaylarından biri olan 6-7 Eylül olaylarını da yapan bu milletin evlatları oldu.

Farklılıklar içinde birlikte yaşamayı unuttuğumuz bir anda meydana gelen 'Techir' konusunun yüzyılı aşkındır milletimizin başını ağrıtan olaylarından biri olduğunu unutmuyoruz.

Farklılıklar içinde birlikte yaşama hasletimizi bir kenara bıraktığımız anlarda bu ülkenin gençleri sokaklarda bir birini boğazladılar.

Maraş Katliamı ve Çorum olayları böylesi anlarda yaşanmadı mı?

Sivas'ta 33 canı da diri diri biz yaktık.

Önceki gün Ankara'daki Bilkent Otel'in salonunda 'Yarının Türkiyesi İçin' sloganıyla imzalanan 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için oluşturulan mutabakat metninin imza töreninde 6 parti liderinin verdiği görüntüyü birçok bakımdan önemsiyor olmakla birlikte, 'Farklılıklar içinde birlik oluşturma' vurgusunu yapması nedeniyle daha da çok önemsiyorum.

Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlere bir bakın.

Alfabetik sıraya göre oturulmuş olsa da masanın en başında laik Cumhuriyetin savunucularını temsil eden CHP, sonunda ise dindarların temsilcilerinden SP, masanın ortasında yine muhafazakarların temsilcilerinden DEVA ve Gelecek Partisi ile milliyetçilerin yanı sıra, merkez sağın temsilcilerinden İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin genel başkanları, ortak bir metne imza atabiliyorlar.

Siyasal sonucundan bağımsız olarak, yakın tarihimizde bir birlerini hasım gibi görmüş siyasetçilerin ortak bir ideal uğruna bir araya gelmiş olmalarını işte bu nedenle önemsemek gerektiğini düşünüyorum.

Peki, altı parti genel başkanı tarafından imzalanan güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde neler var.

Biraz da ona bakalım.

Manifesto mevcut durum analizi ile gelecekte neler yapılacağına dair iki ana başlık altında toplanırken, mevcut durumun analizi de üç önemli başlık altında anlatılıyor.

Bunlar da Yürütme, Yasama ve Yargı ana başlıkları altında toplanıyor.

Yürütme ana başlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde gerçek anlamda denge ve denetleme mekanizmaları öngörülmediği ve yürütme yetkisinin tek kişide toplanmış olmasının bir sonucu olarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi ile yasamanın etkisizleştirilmesi ve atama yetkileri ile de yargının bağımlı

hale getirildiğine vurgu yapılırken, kişiselleşen bir iktidar yapısının ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Yasama başlığı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in yasama fonksiyonlarının yürütme ile paylaşılmış olmasıyla, yasamanın denetim fonksiyonunun işlevsiz hale getirildiğine vurgu yapılıyor.

Yargı ana başlığında ise mevcut durum kısaca şöyle anlatılıyor:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle partili cumhurbaşkanı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını yok etmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhurbaşkanı’na tanınan doğrudan ve dolaylı atama yetkileriyle, yürütmenin vesayetine girmiştir.

Neden Parlamenter Sistem sorusuyla yeni dönemde yapılacaklar da yine durum tespitinde olduğu gibi yürütme, yasama ve yargı başlıkları altında sıralanıyor:

Özgürlükçü demokratik hukuk sistemi. Etkili ve katılımcı yasama. Kanun yapım süreçlerinin demokratikleştirilmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim yetkisinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanının veto yetkisine son verilmesi. Yanıtsız önergelere yaptırım yapılması son bulacak. Meclis müzakere organı olacak. Meclisin soruşturma yetkisi etkinleştirilecek.

Bütçe yapma hakkı meclisin yetkisinde olacak. Yasama faaliyetleri etkinleştirilecek.

Seçim barajı yüzde 3'e çekilecek. Yüzde bir oy alan partiye de hazine yardımı yapılacak.

AHİM kararları güvence altına alınacak. İstikrarlı ve hesap verebilir bir yürütme oluşturulacak.

Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl ile sınırlandırılacak.

Başbakan parlamenter sistemin ilkelerine göre belirlenecek. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya ihtiyaç halinde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından başbakan tarafından atanacak.

OHAL ilan etme yetkisi meclisin onayı ile bakanlar kurulunun yetkisinde olacak.

''Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi, adaletin tesisinin asgari şartı, demokratik hukuk devletinin güvencesi, hak ve özgürlüklerin teminatıdır'' denilen yargı ana başlığında ise yargı bağımsızlığına şu şekilde vurgu yapılıyor:

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayabilmek ve yargı organlarının hızlı, etkin ve verimli çalışıp, adil kararlar verebilmesini temin edebilmek adına Hakimler ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak. Yüksek yargı kurulları ile yüksek yargı organlarının yapıları, bağımsızlıkları ve demokratik meşruiyetleri güçlendirilecek ve yürütme organının müdahalesini engelleyecek tedbirler alınacak.

Manifestoda Demokratik Hukuk Devletinin Güçlendirilmesi ana başlığı altında temel hak ve özgürlükler de şöyle tanımlanıyor:

Hukukun ve demokrasinin gerekleri ancak bireyin ve sivil toplumun güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla güvenceye kavuştuğu, ifade ve basın özgürlüğünün sağlandığı, kanun önünde eşitlik ilkesinin hayata geçtiği, çevre değerlerinin ve haklarının korunduğu, sosyal adaletin gerçekleştiği bir sistemde yerine getirilebilir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasinin hâkim olduğu bir sistem oluşturulacaktır.

Türkiye’nin hukuka bağlı, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı bir ülke haline gelmesi sağlanacaktır.

Türkiye; kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke olacaktır.

Kamu yönetimi; hukuka bağlı, liyakate dayanan, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.

Metinde daha başka neler olduğuna dair bilgilerin tamamını haberlerden okuyabilirsiniz.

Buraya kadar olanlar sizi ne kadar tatmin etti bilmiyorum.

Ve fakat.

Yazının başında da belirttiğim üzere metinde yazılanları önemsemekle birlikte siyaseten zıt karakterler olarak nitelenebilecek unsurların ortak bir idealin çevresinde toplanarak, farklılıklar içinde birlik oluşturabileceğimizi  anlatması bakımından da önemli buluyorum.