Samsunlu Mübadiller
Yazarlar // 02 Aralık 2017 Cumartesi 23:15

Ragıp GÖKER

Şehir dışındaki hemşeri derneklerinin Samsun adına lobi faaliyeti yürütmesini önemsemekle birlikte, şehrin enerjisini tükettikleri gerekçesiyle Samsun’daki hemşeri derneklerine oldum olası sıcak bakmam.
Her biri ayrı telden çalar.
Birçoğunun lokalinde pişpirik oynanır.
Bazıları da yerel seçimlerde hemşerilerine avantaj sağlamayı amaçlar.
Ama Samsun Mübadele Derneğini, diğer hemşeri derneklerinden ayırmam gerektiğini de bilirim.
Samsun Mübadele Derneği, şehre katkı veren ender derneklerden biridir.
Bir mübadil torunu olduğum için söylemiyorum.
Üyesi bile değilim zira.
Ve fakat
Kendilerini rakip gibi gören, bu amaçla kurulmuş bir başka derneğin üyesiyim diye bugün başlayacak Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi gibi bir organizasyonu, üstelik onbirinci kere her yıl aralıksız olarak başarıyla gerçekleştirmelerini görmezden gelemem.
O başarıyı gösteren başta Akın Üner olmak üzere, Kemalettin Altınsoy, Olcay Kınay Yanık ve Salih Meriç’in emeklerini yok sayarsam, bunu vicdanıma anlatamam.
Bugün yıkılan büyük otelin balo salonunun yerine yaptırılan Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda başlayacak 11. Uluslar arası Balkan Tarihi Kongresine, her yıl olduğu gibi bu yılda Balkan ülkelerinden ve ülkemizden siyaset ve bilim insanları katılacak.
Bilim insanları tarafından kongreye sunulacak bildiriler, balkan tarihine ışık tutacak.
Günümüzde bazı kişilerce ortadoğulu mültecilerle eş değerde tutulsalar da, Mübadiller ‘evlad-ı fatihan’ olarak anılır.
Atarürk’ün deyimiyle mübadiller, kaybedilmiş toprakların kutsal emanetleridir.
Destansı kurtuluş savaşımızı kazandıktan sonra Yunanistan’la gerçekleştirilen mübadele anlaşmasıyla yeniden bu topraklara yerleştirilen mübadiller, İslamı ve Türk Kültürünü Balkanlara yaymak için Anadolu içlerinden, yüzyıllar önce balkanlara gönderilen öz be öz Türk soyunun birer ferdiydiler.
Bu toprakların yabancısı değil aslına bu toprakların da bir parçasıydılar.
İslamlaştırmak ve Türkleştirmek amacıyla gönderildikleri balkanların kaybedilmesiyle anayurtlarına döndürüldüler yani.
Olan budur.
Bugün başlayacak kongrede, balkanlardaki Türk izlerini yeniden hatırlayacağız.
Mübadele Derneğini, bu büyük başarısı nedeniyle bir kere daha kutlamak isterim.