Risk Altındaki Samsun
Yazarlar // 22 Eylül 2023 Cuma 15:40

Ragıp GÖKER

Gazetenin manşeti ''Samsun'da afet yönetimi yok'' şeklindeydi dün.
Bu gerçeği sanırım Samsun'da herkes biliyor da, bu gerçeği ne dense Samsun'u sel her defasında vurduğunda hatırlıyoruz.
Biliyoruz da önlem alıyor muyuz?
Maalesef almıyoruz.
Önlem almadığımız gerçeğini de herkes biliyor olmalı ama bir tek onlar söylüyor.
Kim bunlar!
Kıs adı SAOB olan Akademik Odalar Birlikteliği adı altında bir kuruluş var Samsun'da.
Bir Sivil Toplum Örgütü!
''STK'' diye bilinen Kanarya Sevenler Derneği gibi yapılardan farklı olarak, Samsun'daki sorunlara kafa yoran ve bu sorunlara çözüm öneren gerçek bir STK'dır SAOB.
Hepsi okumuş çocuklardan oluşuyor yani.
Ki;
Aralarında İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Tabipler Odası Eczacılar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odası gibi meslek örgütlerinin ortak sesi olan bir sivil toplum örgütüdür SAOB.
Adı üzerinde 'Akademik Odalar Birlikteliği'.
''Kent Raporu'' adı altında bir rapor hazırladılar.
Hafızam beni yanıltmıyorsa rapor, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nin o zamanki Başkanı Cevat Öncü tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı ilkin.
Raoır daha sonra da, İMO Samsun Şubesi ile Mimarlar Odası Samsun Şubesinin de bulunduğu odaların oluşturduğu Akademik Odalar Birlikteliği tarafından kamuoyu ile tekrar paylaşılmış, önce yerel seçimlerde, sonra da milletvekili genel seçimleri sürecinde adayların dikkatine sunulmuştu.
Ki;
O paylaşımların bazılarına da bizzat katılmışlığım vardır.
Samsun Kent Raporu'nda, Samsun'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, ekonomik yapısı ve bu yapıya bağlı olarak avantajları ve dezavantajlarıyla, Samsun'da yaşanması muhtemel sel ve deprem felaketlerinin yaşanabileceği gibi konular detaylı bir şekilde anlatılmış.
Sorunlar anlatılmakla da kalmamış, çözüm önerileri de tek tek sıralanmış.
Misal.
Samsun'un her zaman su taşkınlarına ve dolayısıyla bir dizi sel gibi felaketiyle açık olduğu belirtilirken Kuzey Anadolu Fayı olarak bilinen faya da çok yakın bir konumdaki Samsun'un deprem felaketi yaşamasının da kuvvetli bir ihtimal olduğu gerçeğinin altı da çizilmiş.
Yaşanması muhtemel bu tür felaketlerden, en az zararla kurtarmanın yolları da tek tek sıralanmış.
Bu raporun sunulduğu siyasetçiler arasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de var.
Mustafa Demir’e Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu sırada sunulmuştu o rapor ki Mustafa Demir Akademik Odalar Birlikteliğinin başat ortaklarından olan Mimarlar Odası Samsun Şubesinin bir üyesidir.
Mimardır kendisi biliyorsunuz.
O da 'Okumuş çocuklardan' yani.
Hafızam beni yanıltmıyorsa Demir, Samsun Kent raporu kendisine sunulduğunda, çalışmayı çok değerli bulduğunu ve her zaman dikkate alacağını söylemişti.
Kişilerin ve de özellikle siyasetçilerin söylemleriyle eylemleri arasında çoğu zaman tutarlılık gözlenemiyor maalesef.
Öyle olsa, Samsun yılda birkaç kez sel gibi bir felaketi yaşar mıydı?
Rapordaki bir başka çarpıcı tespitle birlikte, Samsun'daki yapı stokunun olası bir depremi hasarsız şekilde atlatmasına yetmeyeceği gözler önüne seriliyor.
Deprem gibi felaketlerde, can ve mal kaybına sebep olan depremin kendisi değil biliyorsunuz.
Ki;
Ülkemizin deprem kuşağında olduğu artık bilinen bir gerçektir.
Bu topraklarda milyonlarca yıldan bu yana depremler yaşanıyor.
Dünya var olukça da bu türden felaketler yaşanacak bu coğrafyada.
Depreme dayanıklı binaların yapılabileceğini Japonya gerçeği hepimize öğretti ki; Japonya'daki depremlerde can ve mal kaybı çok az şekilde yaşanıyor.
Depreme dayanıklı yapılar oluşturmak mümkün yani.
Bunun yolu da bilimsel verilere dayalı olarak yapılar inşa etmektir.
Bunu başarabilmek için de güçlü siyasi irade gerekiyor.
SAOB Dönem Sözcüsü Cevat Öncü de bu eksikliğe dikkati çekmiş aslında.
Samsunda bir an önce afet yönetimi kurulması gerektiğini söylemiş yani.
Afet yönetimi de siyasi bir kararla kurulabilir ancak.
Siyasi irade, afet yönetim merkezini kurmamakta direniyorsa ki, yaşadığımız bir dizi felaket bu gerçeği adeta gözümüzün içine sokuyor zaten.
Samsun halkına düşen de, o yapıyı kuracak o siyasetçileri bulup çıkarmaktır.