Ovaları Korumak Buysa
Yazarlar // 24 Şubat 2017 Cuma 06:13

Ragıp GÖKER

"Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık 'tarımsal sit' gibi korunacak. Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız’’
Bu sözler, 49 ildeki 141 ovanın koruma altına alındığını duyuran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e ait.
Tarımı ülkemizin kalkınması için olmazsa olmazlardan gören biri olarak, bu duruma önce pek sevindim ama uygulamanın öyle olmadığını anlayınca biraz canım sıkıldı.
İki gün önce Yener Cabbar’la birlikte Tekkeköy’deydik.
Aşağıçinik Merasında mahkemelerin durdurma kararına rağmen inşaatın devam ettiğini görünce, merayla yakından ilgilendiğini bildiğim Ziraat Odası Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun’u arayarak, bunun ne anlama geldiğini sordum.
Tosun’a göre, bizim mera mevzuattaki bir boşluğa kurban gitmiş.
Şöyle ki:
Bakanlığın koruma altına aldığı ovalar arasında Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ovaları da varmış.
Ama nemenem bir korumaysa, resmi gazetede yayınlanmasından sonra, ovalar için daha önce alınan bütün kararlar yok sayılmış.
Böyle olunca da Aşağıçinik Merasına Lojistik Köy yapılmasıyla ilgili proje için mahkemelerin verdiği durdurma kararları da yok sayılmış.
Ki; Bakan Faruk Çelik’in ovaların korunması kararıyla ilgili Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada ‘tarımdışı kullanma izni verilmiş olan alanlar için alınmış kararlar geçerliliğini koruyacak’ dediğini okuyunca da ‘’geçmiş olsun’’ dedim.
Sarı ineğimizi otlattığıma dair çocukluk anılarımı barındıran bizim köyün merasında şimdi depolar inşa ediliyor.
Şehrime ve dolayısıyla ülkeme katkı vermesini umduğum Lojistik Köy’ün, köyümün gençlerine de iş ve aş kapısı olmasını dilerim.
Memleketin imarı için çakılan her çividen mutluluk duyarız zira.
Yeter ki yasal olsun.
Bakan, bu kararla ovaların bundan sonra korunacağını söylüyor ya, dilerim buna özen gösterilir.
Ülkemizde tarım politikaları değişmeli ve gelişmelidir.
Zira tarım, bir ülkenin kalkınması için tek başına yeterli olmasa da, hiçbir ülkenin tarım yapmadan zenginleşemediği de biliniyor.
Tarım o derece önemli yani
Merkez OSB’nin kurulduğu alanın yetersizliği konuşulan Samsun’da, OSB’yi büyütmek için de tarım arazilerinin kullanılması gerektiği biliniyor.
İl Koordinasyon kurulunda da bu konu gündeme gelmiş.
Tarımdışı kullanıma izin verilmeyeceği söylense de, yöneticilerimizin yasaların etrafından dolanarak, kendi kararlarını delmekteki maharetini hatırlayınca, ovaların uzun süre korunamayacağını düşünüyorum.
Minareyi çalan kılıfını da hazırlıyor çünkü