Mahkemenin Şaşırtan Kararı
Yazarlar // 20 Ekim 2014 Pazartesi 00:00

Ragıp GÖKER

Dostum İshak Memişoğlu’ndan önceki gün bir elektronik posta (e mail) mesajı aldım.
Mesaj, İdare Mahkemesinin Protokol Camii ile ilgili kararına ilişkindi.
Samsun 2. İdare Mahkemesi Protokol Camii ile ilgili kararını vermiş.
Mahkeme, Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından ’yürütmenin durdurulması’ istemiyle açtığı davayı ‘Ret’ ederek, bir anlamda caminin yapılmasına onay vermiş.
İshak Memişoğlu mesajında mahkemenin kararına şaşırdığını belirtiyor ki; mahkemenin bir üyesi de 2’ye karşı 1 oyla alınan bu karara şaşırdı mı bilmiyorum ama karşı oy kullanmış.
Dava açıldığında oluşturulan iki ayrı bilirkişi heyetinden görüş istenmiş ancak, bilirkişi raporlarındaki ‘’O bölgede okulun yıkılması sonucu elde edilecek alanda cami yapılmasına ilişkin plan değişikliğinde kamu yararı bulunmuyor’’ şeklindeki görüşe rağmen mahkeme, yürütmenin durdurulması için açılan davayı ret ettiği kararını şu gerekçeye dayandırmış:
Kararın gerekçesi 10-15 satırdan oluşuyor ama özetle şöyle deniliyor:
‘’İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğmayacak’’
Karar bu ancak, 2 kişilik mahkeme heyetinin bir üyesi olan Hakim Yusuf Güney, mahkemenin diğer iki üyesinin aksine karara katılmadığını belirterek, karşı oy verme gerekçesini de karara yazdırmış.
Şöyle ki:
‘’Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. Maddesinde İmar planlarında bulunan sosyal donatılar ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair kararlar zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için, 1-İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki alanının tesisi gerçekleştirecek olan yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2-İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılması ancak bu tesisin hizmet gördüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle mümkün olabilir…. ‘’
İmar değişikliğine ait düzenlemede bu ilkeye yer verilmediğini ileri süren Hakim Yusuf Güney diyor ki:
1- Bakanlıktan izin alınmamış.
2- Yerine cami yapmak için yıkılacak Tarım Lisesinin yenisini yapmak için aynı bölgede eş değer bir alan oluşturulmamış.
Hakimin itirazları bunula da bitmiyor.
‘’Bu okul özeldir’’ diyor hakim bey, veterinerlik eğitimi verildiği için öğrencilerin bu okulun karşısındaki enstitüden laboratuvar hizmetleri aldıklarını, okulun yıkılması ve başka bir yere taşınması durumunda öğrencilerin laboratuvar hizmeti almaktan mahrum olacakları ve eğitimlerini gereği gibi alamayacaklarını da dile getiriyor.
Hakim Yusuf Güney karara itiraz gerekçesinde ayrıca, bölgede cami yapılması için yapılan imar değişikliğinde, kamu yararı bulunmadığı gibi, uzman bilirkişilerin ‘’Bu bölgede bu büyüklükte bir camiye de ihtiyaç yok’’ şeklindeki görüşüne de atıfta bulunarak, ’’Usul kanunlarında hakimin kendi bilgisiyle çözümleyemediği hallerde teknik ve bilimsel bilgi gerektiren hususlarda uzman bilirkişi görüşü alınmasına olanak tanınıyor. Bilirkişi raporlarında, bu bölgede yapılacak imar değişikliği ile okulun taşınıp yerine camii inşaatının başlatılması ve bunun gerçekleşmesi durumunda telafisi güç zararlar doğacağı da açıkça belirtilmiştir. Bu durumda yukarıda ayrıntılı olarak yapılan açıklamalar ve bilirkişi raporlarında yer alan saptamalar sonucu bilirkişilerce verilen olumsuz görüş dikkate alınarak dava konusu plan tadilatının hukuka aykırı olduğu ve uygulanmakla telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği kabul edilerek yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekirken aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmamaktayım’’
Mimarlar Odası Samsun Şubesinin yürütmenin durdurulması istemiyle Samsun 2. İdare mahkemesinde açtığı davada ‘ret’ kararı veren 2 hakim mi haklı yoksa o karara katılmadığını belirten Hakim Yusuf Güney mi?
Ben karar veremedim.
Ya siz……