Belediyelerin Denetlenmesi
Yazarlar // 30 Ocak 2016 Cumartesi 00:00

Ragıp GÖKER

AK Parti Belediyeleri denetlemek için Parti müfettişlerini görevlendirmiş.
İsmail Başaran dün bu konuda yazarken, denetlemeyi parti müfettişleri yerine, Devlet
Denetleme Kurulu’na mensup müfettişler tarafından yapılmasını istemiş.
Çok yerinde bir talep.
Ve fakat
Bunun olması mümkün görünmüyor.
‘’Devlet zaten AK Parti’’ diyenler çıkabilir.
Ama Başaran’ın da işaret ettiği gibi, parti müfettişleri, partilerine mensup bir belediye
başkanını denetlerken duygusal davranacaktır.
‘’Olmaz’’ demeyin.
Sayısız örnekleri var.
Amacım geçmişi kurcalamak değil elbette ama bizim Büyükşehir Belediye Başkanı
49 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı da ne oldu?
İleri sürülen o suçlamalara rağmen, Başkan belki gerçekten suçsuzdur.
Belediye’den hapis yatan üst düzey yetkililerin olmasına rağmen, açık bir
yargılamaya çıkmadığı için Başkanın suçsuz olup olamadığını öğrenemedik.
Sanırım hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz.
‘’Bıldırki hurmalar, bilmem nereni tırmalar’’ denmesini istemem, söylediğim gibi
amacım da kabuk bağlamış o yarayı kaşımak değil zaten.
Belediyeleri DDK müfettişleri denetlese geçmişe dönük de bazı sonuçlar alınabilir
yani onu söylemek istiyorum.
Bir Afrika Atasözünde olduğu gibi İnsanın olduğu yerde, hiç bir şeye şaşırmamayı
öğrendim.
Belediyeler, siyasetin yön verdiği kurumlardır. Be nedenle denetimin de çok zor
yapapıkaceğı yerlerdir.
Hizmet doğrudan halka yapılıyor.
Belediyelerdeki suiistimallerin hangi uygulamalarda olduğunu hatırlayalım.
Satın alım işlemleri denetimin çok zor yapıldığı birimledir.
Her satın alımın, ihale kanunlarına göre yapılmadığını bugün herkes biliyor.
Bir de imar uygulamaları.
Ki;
Bugünlerde en çok bu konu konuşuluyor zaten.
Bizim belediyelerimizde herhangi bir suiistimal olmuş mudur?
Bilemem.
İnşallah olmamıştır.
Bir suç olmuşsa, suçlunun ortaya çıkarılacağını da zannetmem ama en azından
bundan sonra oluşacak suçları önleme bakımından AK Partinin belediyeleri
denetleme fikrini de yanlış bulmuyorum.
Bunyn sonucunda birşey çıkacak mı?
Bekleyip göreceğiz.