Rektör Akan 8 Yılını Anlattı
EĞİTİM // 1 Haziran 2016 Çarşamba 00:00

Görev süresi 2 ay sonra bitecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 8 yıllık rektörlük süresince birçok alanda yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Rektör Akan 8 Yılını Anlattı
OMÜ Konukevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 8 yıllık rektörlük görevi boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı. Yapılan Ar-Ge, yenilik ve birçok proje hakkında bilgi veren Rektör Akan, birçok alanda OMÜ’yü ileri taşıdıklarını söyledi. 2008 yılında dış kaynaklardan desteklenen proje sayısının 9 olduğunu belirten Akan, 2015 yılında bu sayının yüzde 456 artış göstererek 50’ye ulaştığını söyledi. TÜBİTAK’tan destek alan araştırma proje sayısının 2008 yılında 9 adet ve destek miktarının 1 milyon TL dolayında olduğunu ifade eden Rektör Akan, TÜBİTAK desteğinde 7 yılda yüzde 500’den fazla artış gerçekleştiğini belirtti. 2008, 2009 yıllarında Ar-Ge ve yenilik projelerine harcanan toplam kaynağın yüzde 20’sinin üniversite dışından sağlandığını ifade eden Akan, 2014-2015 yıllarında araştırmaya harcanan paranın yüzde 80’inin dış fonlardan sağlandığını kaydetti.

"DESTEK MİKTARI YAKLAŞIK 10 KAT ARTMIŞTIR"

2008-2015 yılları arasında dış kaynaklı farklı proje destek programlarında ve proje türlerinde önemli bir artış olduğunu söyleyen Rektör Hüseyin Akan, "2008 yılında dış kaynaklardan desteklenen proje sayısı 9 iken 2015 yılında bu sayı, yüzde 456 artış gösterip 50’ye ulaşmış; destek miktarı 923 bin 243,01 TL’den 8 milyon 750 bin 949,10 TL’ye yükselerek yaklaşık 10 kat artmıştır. Bu sayede, üniversitemizde Ar-Ge ve yenilik projelerine önceden yılda ortalama 2-3 milyon TL destek sağlanırken, son yıllarda destek miktarı artarak yıllık 11 milyon TL’ye ulaşmıştır" dedi.

"TÜBİTAK’DAN SAĞLANAN DESTEKLERDE BÜYÜK ARTIŞ"

TÜBİTAK’tan destek alan araştırma proje sayısının 2008 yılında 9 adet ve destek miktarının ise 1 milyon TL dolayında olduğunu ifade eden Akan, “2013 yılında 14 projeye 2 milyon 286 bin 381 TL, 2014’te 34 projeye 4 milyon 627 bin 976 TL, 2015’te 41 projeye 5 milyon 567 bin 280 TL destek kazanılmıştır. TÜBİTAK desteğinde 7 yılda yüzde 500’den fazla artış gerçekleşmiştir” diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ"

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 2012 yılına kadar yürütülen ve desteklenen hiçbir proje bulunmadığını söyleyen Rektör Akan, "Bu kapsamdaki proje sayısı sadece 2015 yılında 5 olarak gerçekleşmiş, 2012-2015 yıllarında ise toplam 18 proje ile yaklaşık 3 milyon 200 bin TL destek sağlanmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında SAN-TEZ projeleri 2012 yılı itibariyle 959 bin 826,00 TL toplam bütçe ile kabul edilmeye başlanmış olup 2015 yılı sonunda desteklenen projelerin sayısı 6 ve toplam bütçesi 1 milyon 996 bin 158,33 TL’ye ulaşmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında TEYDEB projelerinde ise 2014 yılında toplam bütçe 222 bin 128,00 TL iken 2016 yılı itibariyle bu destek 576 bin 230,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer proje türü olan AR-GE ortaklık projelerinde kabul edilen toplam bütçe 2013 yılında 219 bin 691,00 TL olup 2014 yılı sonunda bu sayının artarak 308 bin 469,94 TL olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, üniversite-sanayi ortak projelere üniversitemiz fonu ve sanayi kuruluşlarınca yaklaşık 350 bin TL destek sağlanmıştır. Öte yandan, bu yıl hayata geçirilen ‘mesleki uygulama’ modeliyle, mühendislik son sınıf öğrencileri bir dönem boyunca, ders zorunluluğu olmadan tam gün olarak işletmelerimizde çalışarak saha tecrübesi kazanmışlardır" şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI FONLARDAN DESTEKLENEN PROJELER

OMÜ’nün projeleri için uluslararası fonlardan 2011 yılında destek almaya başladığını belirten Akan, "Bu projelerde 2016 yılı sonunda önemli bir artış göstermiştir. Bu doğrultuda 7. Çerçeve proje türünde 2016 yılı itibariyle iki proje ile 657 bin 587,50 TL toplam bütçeye ulaşılmışken, TÜBİTAK-COST proje türünde bu miktar 7 proje ile 1 milyon 75 bin 950,00 TL, Avrupa Birliği projelerinde ise 2 milyon 710 bin 952,22 TL’ye ulaşılmıştır. 2013-15 yıllarında 7 Ar-Ge projemiz kamu fonlarınca desteklendi. Bakanlıklar vasıtasıyla sağlanan araştırma kamu destekleri miktarı 2013, 2014 ve 2015 yıllarında başlatılan, üniversitemiz öğretim elemanlarınca yazılan ve yürütülen 7 proje ile 1 milyon 758 bin TL olmuştur" dedi.

"SEKİZ YILDA ARAŞTIRMA PROJELERİNE SAĞLANAN DESTEK MİKTARI 23 MİLYON CİVARINDANDIR"

OMÜ BAP fonu tarafından desteklenen proje sayısının 2008 yılında 157 iken 2015 yılında yüzde 34 artarak 209’a ulaştığını belirten Akan, "Üniversitemiz BAP bütçesinden son sekiz yılda araştırma projelerine sağlanan destek miktarı 23 milyon civarındandır. Üniversitemiz tarafından süreç içerisinde araştırma alt yapılarının geliştirilmesi, yeni araştırma merkezlerinin kurulması, Ar-Ge ve yenilik hedefli teşvikler, teknopark ve teknoloji transfer ofisinin hayata geçmesi, dış kaynaklı desteklerin çeşitlenmesini ve desteklenen araştırmaların artmasını ve üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleşmesini sağlamıştır. 2008 yılında araştırma projeleri için üniversitemizce sağlanan destek, dış kaynaklı destek miktarının yaklaşık 6 katı iken 2015 yılında bu durum tam tersi olarak dış kaynaklı destek miktarı üniversitemiz BAP bütçesinden desteklenen miktarın 3,7 katı olmuştur. Diğer bir deyişle, 2008, 2009 yıllarında Ar-Ge ve yenilik projelerine harcanan toplam kaynağın yüzde 20’si üniversite dışından sağlanırken, bu oran giderek yer değiştirmiş ve 2014-2015 yıllarında araştırmaya harcanan paranın yüzde 80’i dış fonlardan sağlanmıştır" diye konuştu.

"HOCALARIMIZ PATENT SAHİBİ OLUYOR"

Patent başvurusu ve tescilinin daha önceki yıllarda hiç mevcut olmadığını söyleyen Akan, "2012-2015 yıllarında öğretim elemanlarımız tarafından 13 patent, 2 faydalı model başvurusu yapılmış, 4 patent ve 3 faydalı model tescili gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı.

"TERCİH EDİLEN BİR ÜNİVERSİTEYİZ"

OMÜ’deki uluslararası öğrenci sayısının 2 bin 600 olduğunu söyleyen Akan, "Uluslararası öğrenci sayısında Türkiye’de ilk sıralardayız. Tercih edilen bir üniversiteyiz. Genellikle Afrika ve Balkan ülkelerinden daha fazla oranda öğrencimiz var. Türkiye’nin Afrika ile olan münasebetini ilerine Afrika’yla yapacağımız ticareti düşünürsek bu öğrenciler büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

TEKNOPARK, PİLOT EĞİTİMİ VE YENİ UÇAK PROJESİ

TEKNOPARK’ın kuruluş işlemlerine 2008 yılı sonunda başladığını vurgulayan Akan şu bilgileri verdi: "TEKNOPARK’ın 2010 yılında yönetici şirket kurulmuş ve 1 Temmuz 2014’de fiilen faaliyetine başlamıştır. 2015 yılı sonu itibariyle Samsun TEKNOPARK’ta faaliyet gösteren firma sayısı 42, devam eden proje 49, biten proje 6’dır. 2015 yılı sonu itibariyle patent sayısı 8’dir. Toplam 111 Ar-Ge personelinin çalıştığı firmaların yıl içindeki Ar-Ge gelirleri 3 milyon 107 bin 524 TL ve 72 bin dolar olmuştur. Ar-Ge dışı gelir 38 milyon 167 bin 524 TL ve 2 milyon 35 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatı ise 2 bin 107 bin dolardır. TEKNOPARK bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 25 firma öğretim üyelerimiz tarafından ziyaret edilmiştir. Sanayi-üniversite projelerine, patent başvurularına ve genç girişimcilere destek sağlamaktadır. Havacılık kampüsümüzdeki uçuş okulumuzda 10 uçak, 9 öğretmen pilot ile 64 öğrenci pilotluk eğitimi almaktadır. Havacılıkta iki kişilik bir uçak geliştiriyorlar. Projesini yaptılar testlerini yapıyorlar. Orijinal bir uçak olduğu için projenin sonuçlanması biraz zaman alacak. Havacılıkta üçüncü sıradayız. ODTÜ, İTÜ ve biz varız. Sonuç olarak, üniversitemizin değerli akademisyen ve araştırmacıları 2011-2015 yılları arasında farklı proje destek fonlarından ve türlerinden destek alarak proje sayısında ve destek miktarında önemli derecede artış sağlanmışlardır. İhtiyacımız olan Ar-Ge ve yenilik alanına katkılarından dolayı akademisyenlerimizi kutluyor, teşekkür ediyorum.”

Rektör Akan 8 Yılını Anlattı
Rektör Akan 8 Yılını Anlattı
Rektör Akan 8 Yılını Anlattı
Rektör Akan 8 Yılını Anlattı