OMÜ'de eğitim revizyonu
EĞİTİM // 20 Kasım 2020 Cuma 09:31
OMÜ'de eğitim revizyonu

İnternet üzerinden yapılan on-line (çevrimiçi) “Eğitim Planlaması Toplantısı'nda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve üniversite senatosu üyeleri, başlatılan eğitim ve öğretim revizyonunun işleyiş takvimi ile bu hususta iyileştirilmesi gereken noktaları ele aldı.“Eksik ve zaaflarımızı gidererek mevcut potansiyelimizi enerjiye çevirmek zorundayız”


Toplantıda, belirledikleri yeni eğitim-öğretim modeli ve vizyonunun detayları üzerinde duran Rektör Yavuz Ünal, “Nasıl bir üniversite ve öğrenci öngörüyoruz ve bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu soruların cevabını en temelden başlayarak bulmaya çalışacağız ve bu çalışma da eğitimle alakalı vizyonumuzu biçimlendirecek. Buradan bir yol haritası çıkaracağız. Bu sorular ekseninde müfredatımız, içerik, materyal, yöntem ve alacağımız tedbirleri göz önüne alarak üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecindeki gerçeklerle yüzleşeceğiz. Burada amacımız; OMÜ'nün açık ve zaaflarını kamufle etmek değil, tam aksine bunları tespit ederek bu doğrultuda çözümler üretmek olacak. Eğitime bütüncül bakıp tasarladığımız revizyonu yapacağız. Eksik ve zaaflarımızı gidererek mevcut potansiyelimizi enerjiye çevirmek zorundayız. Bu eğitim politikası olarak benimsedikten sonra bu sürecin altından rahatlıkla kalkacağımızı düşünüyorum” dedi.“Üniversite olarak tercihte yüzde 50 oranında bir iyileşmeyi hedefliyoruz”


OMÜ'de kalite çıtasını yükseltecek akreditasyon sürecini önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, “Her birimizin web sayfasında nasıl bir mezun öngördüğümüzle ilgili beyanname var. Sizlerden bu noktada, başlattığımız revizyon çalışmasını olgunlaştırıp yetkinleştirmenizi istirham ediyorum. Yani benim bir taahhüdüm var diyerek bu çalışmayı sürece yaymanızı ve nihayetinde de bunu gerçekleştirme noktasında bizleri ikna etmenizi istiyoruz. Bu minvalde fakülteleri, alan bazında bir araya getirip süreci hep beraber işletme arzusundayız. Bu hususta öğrenci ve akademisyeni birbirine entegre ederek iletişim dilini açık tutmamız gerekiyor. Üniversite olarak tercihte yüzde 50 oranında bir iyileşmeyi hedefliyoruz, tabii bu oran bölüm ve programlara göre değişebilir. Yapmak zorunda olduğumuz şey; söz konusu parametreleri (değişken) bir araya getirmek ve bunların üzerine kendi gerçekliğimizi inşa etmek. Bu doğrultuda nasıl bir mezun istediğimizin deklarasyonunu ortak akılla şekillendirmeliyiz” diye konuştu.