İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
EĞİTİM // 28 Haziran 2019 Cuma 10:30

66 ay olan ilkokula başlama yaşı, 69 aya çıkarıldı. Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı

Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB); Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iznine bağlı oldu.

66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değişti. Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıfına, o yılın 31 Aralığında 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Çocuğun gelişim durumuna göre erken başlaması veya kaydın ertelenmesine ilişkin konular yönetmelikle düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre, 3 yıla indirildi. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak.

Organize sanayi bölgesi yönetimleri ve özel sektör, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektörün mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla “çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumları” açabilecek.

Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.

ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim elemanları ile MEB’de görevli öğretmenlere ödenen ancak sona eren ek ödeme, 31 Aralık 2021’e kadar sürecek.

Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 1 yıla indirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürüldü.