Yönünü Arayanlara; “türk Ocağı”
Yazarlar // 26 Aralık 2014 Cuma 00:00

Hüseyin KURT

YÖNÜNÜ ARAYANLARA; “TÜRK OCAĞI”

Geçenlerde Türk Ocağı Samsun Şubesi’nin bir etkinliğine katılmak için yola çıktım…

Sonradan öğrenci olduğunu öğrendiğim genç bir kız kardeşimiz sokakta bir esnafa; “Türk Ocağı nerede?” diye sordu…

Esnaf, çok yakın olmasına rağmen yerini bilmediğini söyledi…

Ben araya girdim; “Gel, bende oraya gidiyorum” deyip sohbet ettik…

Kardeşimiz “ben Iğdırlıyım, burada öğrenciyim. Türk Ocağını sordum ama kimse yerini bilmiyor” dedi…

Tebessüm etmekten başka bir cevap veremedim…

***

Yüzyılı aşan bir ocak…

Türk milletini sevmek yüceltmek için…

İlk kuruluş çalışmaları 1911’de olsa da, 25 Mart 1912’de kurulur…

Birkaç kişinin kurduğu değil, o dönemin bir “gençlik girişimi”nin hayat bulduğu bir oluşum…

Tanzimat fermanının ilanından sonra Osmanlı’da ki ayrılıkçı düşünceler 1908’de II.Meşrutiyetin ilanı ile rahatsız edici bir hal alır…

Bu halin önüne geçmek için Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi akımlar uygulamaya konur…

Fakat bu uygulamaların milli birliği ve ülke bütünlüğünü korumaya yetmeyeceği kısa sürede anlaşılır…

İktidarda bulunan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” milliyetçi bir görüşü temsil etmekle birlikte ne siyasi istikrarı sağlayabilmiş, ne de ayrılıkçı faaliyetlerin önüne geçebilmiş…

Bu durum ülkenin, milletin geleceği ve dertleri dertlenen genç aydınları, kanaat önderlerini derinden üzmüş ve onları ülke ve millet adına çareler aramaya itmiş…

İlk önemli kıvılcım “Askeri Tıbbiye Mektebi”nde parlar…

Toplantılar, davetler, mektuplar…

3 Temmuz 2011’de; Yusuf Akçura, Mehmed Emin (Yurdakul), M. Ali Tevfik (Yükselen), Emin Bülend (Serdaroğlu) ve Ağaoğlu Ahmed Beğlerin katıldığı Dr. Fuat Sabit (Ağacık) başkanlığındaki ünlü Türkçüler, “Türkçülük düşüncesini yayacak ve yaşatacak” bir derneğin kurulması ve adının da "Türk Ocağı" olmasına karar verir…

***

1919 ’da 35 merkezde faaliyet gösterir…

Sevr Anlaşması’na göre Osmanlı yurdunu işgal etmeğe başlayan işgalci emperyalist güçler, halkı onlara karşı koymaya direnişe özendiren, açık hava toplantıları, Fatih ve Sultanahmet mitingleri düzenleyerek halkın milli duygularını harekete geçirmeğe çalışan Türk Ocaklarını, başta İstanbul'daki merkezi olmak üzere, basılmaya ve kapatılmaya başlanır…

Yöneticilerin bir kısmı Malta'ya sürgün edilir…

Kurtuluş Savaşı” boyunca, zaten çoğunluğu gençlerden oluşan Türk Ocağı çalışmalarını askıya alır…

1922 ’de “Milli Mücadele” zaferi sonrasında yeniden canlanır…

Kapatılan şubeler yeniden açılır…

Mustafa Kemal’in desteği ile yeni şubeler eklenir…

Cumhuriyetin ilanından sonra başlatılan inkılapların destekçisi ve yayımcısı olur Türk Ocağı…

1928 ’de 141 şubesi olur…

İmkanları dahilinde okullar, sağlık merkezleri kurar diğer sosyal kuruluşlara destek olurlar…

1927 yılında iyi niyetli olarak siyasallaşma süreci…

Tek parti dönemi ve dönemin çalkantılı ve tartışmalı süreci…

Nihayetinde 10 Nisan 1931’de 264 şubesi ile tüzel kişiliği feshedilir…

***

İkinci kuruluş 18 yıl aradan sonra 1949’da başlar…

1931 ’de kapatıldığında Türk Ocağının üst yöneticileri yeniden kurucu olarak gösterilir ve faaliyetlerine İstanbul’da yeniden başlar…

O günden bu güne, ihtilaller, soğuk savaş, engellemeler eksik olmamış…

Birçok başarılı çalışmalar ve sempozyumlar düzenlenir…

Türk Ocaklarının faaliyetlerini genişletmek, özellikle de Türk dünyası ile ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulması kararlaştırılan " Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı" 1988 yılında resmilik kazanır…

***

Türk Ocağı bugün 80 şubesi ile faaliyetlerine devam etmekte…

Birçok kişi bilmez ama Türk Ocakları Genel Başkanı Samsunlu, Samsun’un evladı ve Bafra doğumlu, Bafra Lisesi mezunu, Tarihçi Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı ise yine bir Samsunlu, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan...

Her Cumartesi saat 13:30’da çok değerli katılımcılar ile güncel konular ile ilgili konferanslar düzenleniyor…

Örneğin bu Cumartesi, yani yarın saat 13:30’da, “Bilge Kral” lakaplı efsane lider, Aliya İzzetbegoviç ‘in de anılacağı “ Bosna Hersek’te İslamiyet” konulu bir konferans var…

Yönünü arayanlar”ı buradan davet edelim…

Diğer faaliyetler için de Türk Ocağı Samsun Şubesi’nin internet sitesine bakabilirsiniz…

Kimseyi tanımanıza gerek yok…

Özel bir davet beklemeyin…

Gittiğinizde o sıcaklığı ve sinerjiyi zaten içinizde hissedeceksiniz…

***

Unutmayalım ki;

Türkiye'nin geçmişten geleceğe uzanan, en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşu Türk Ocağı” dır…

Şimdi Samsunlu Hemşehrilerime soruyorum; “Samsun Türk Ocağı nerede?

Hepinize iyi tatiller…

Hüseyin KURT