Genlerinde Soykırım Ve İhanet Olanlar
Yazarlar // 27 Nisan 2015 Pazartesi 00:00

Hüseyin KURT

GENLERİNDE SOYKIRIM ve İHANET OLANLAR

Yıl 1914

I. Dünya Savaşı’nın başlangıç süreci…

1 Ağustos , Almanlar Ruslara Savaş açar. Aynı gün Osmanlı ile Almanya gizli bir anlaşma yapar.

3 Ağustos , Osmanlı İmparatorluğu seferberlik ilan eder.

5 Ağustos , Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale Boğazını kapatır.

Aynı gün, Türkiye Ermenileri, Rus İmparatoru’na bağlılıklarını bildirir.

6 Eylül , Ermenilerin yoğunlukta olduğu illere gönderilen genelgelerle, Ermeni siyasi parti başkanları ve ileri gelenlerinin hareketlerinin devamlı olarak kontrol altında tutulması emri verilir.

***

Yıl 1915

25 Şubat , Başkomutanlığın 8682 sayılı emri ile yaşanan olaylarla zararları gözlemlenen Ermenilerin bundan böyle orduda silahlı hizmette bulundurulamayacağı belirtilir.

Bu süreçte, Ermeni Taşnak gönüllü birlikleri/çeteleri Türk Köylerini yakıp yıkarak on binlerce Türk’ü öldürürler… Anadolu’da birçok yerde Ermenilerin İstanbul uzantıları ile isyanlar başlatılır.

20 Nisan , Van Vilayeti içerisinde ve bölgede Ermeni ayaklanmaları başlar ve Rusların Van’ı işgali için çalışmalar yapılır.

24 Nisan , Ermenilerin zararlı faaliyetleri ve komitelerle ilgili olarak, Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın talebi ile Talat Paşa tedbir alır ve önde gelen 235 kişi tutuklanır, farklı bölgelere gönderilir.

27 Mayıs , Savaş halinde devlet yönetimine karşı gelenler için askeri birliklerce tedbir almak için Tehcir (Sevk ve İskan) Kanunu çıkarılmış.

***

Ermeniler 24 Nisan tarihini tehcir ile ilgili gün olarak ansalar da aslında tehcir kanunu 27 Mayıs 1915’te çıkarılmıştır.

***

ERMENİLERİN NEDEN OLDUĞU ZORUNLU TEHCİR VE ÖLÜMLERİN HESABINI KİM VERECEK?

I. Dünya Savaşı sırasında, Trabzon, Erzurum, Bitlis, Van ve çevresindeki bölgelerde Ermeni çetelerinin zulmünden kaçarak Anadolu’nun iç kısımlarına 1 milyon 236 bin Müslüman Anadolu insanının kaçmak suretiyle göç etmek zorunda kaldığı, son yıllarda Osmanlı arşivleri üzerinde yapılan çalışmalarla açıkça gün yüzüne çıkmıştır.

( Bu bulgular ile ilgili “Türk Tarih Kurumu” internet sitesine bakılabilir… )

Göçe mecbur kalan Türk nüfusun 605 bin kadarının göç sırasında ve yerleştikleri bölgelerde açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ermeni Çeteleri ve gönüllü alayları ;

1914-1918 arasında doğu vilayetlerinde 363 bin 141,

1918-1921 arasında 154 bin 964Müslüman Anadolu İnsanı”nı katletmiş...

***

Olaylar sırasında Ermeniler nedeniyle göç etmek zorunda kalanlardan;

Giresun, Samsun, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Musul gibi harekat yerlerine yakın olan şehir ve kasabalarda toplanmış ve;

Erzurum’un doğusu ve Trabzon sahillerinden gelenler deniz ve karayoluyla Ordu, Giresun, Ünye, Samsun, Bafra ve Kastamonu civarına,

Erzurum’un batı ve güneyi ile Trabzon’un güneyinden gelenler Sivas-Tokat yoluyla Ankara vilayeti ile Kayseri ve Niğde’ye yerleştirilmişler.

Erzurum’un doğu ve güneydoğusundan gelenler ise Kemah yoluyla Elazığ, Malatya ve Maraş’a yerleştirilirken,

Van ve Bitlis’ten gelenler ise Diyarbakır, Urfa, Antep ve Adana’ya göç etmişler.

***

Tüm bu resmi belgelere bakıldığında “Anadolu İnsanı”nın ihanete uğradığı, kendi öz yurdunda nasıl katliama uğratıldığı ve zorunlu olarak iskan etmek sorunda kaldığı görülmektedir.

Şimdi sözde “Ermeni Soykırımı Yalanı”nı kabul edenlere sormak lazım;

“Varsayalım ki tarihi işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz!..

Peki!.. Ermenilerin 23 yıl önce Hocalı'da bir gecede 613 Türk'ü zalimce öldürerek uyguladığı soykırım tüm dünyanı gözleri önünde olmadı mı?

Kimin genlerinde soykırım ve ihanet var?”