Bankanın personelini dinlemesi hukuka aykırı bulundu
EKONOMİ // 1 Haziran 2021 Salı 20:43

Bankacıların yıllardır dert yandığı "Banka beni dinliyor" söylemi gerçek oldu. Özel bir bankada çalışan şube personeli, bir başka şube personeliyle dahili hattan konuşması nedeniyle işinden oldu. Banka personeline güzel haber ise mahkemeden geldi. Mahkeme, iki personelin telefon görüşmesinin dinlenmesini hukuka aykırı bulduğu gerekçesiyle işten çıkarma işlemini iptal etti

Bankanın personelini dinlemesi hukuka aykırı bulundu

Özel bir banka, şube personelini başka bir şube personeli ile dahili hat üzerinden uygun olmayan konuşma yapması nedeniyle işten çıkardı. İş akdi feshinin haksız yere yapıldığını öne süren personel, mahkemenin yolunu tutarak işe iade davası açtı.

MAHKEME EMSAL BİR KARARA İMZA ATTI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi bankacının açtığı dava sonrası emsal bir karara imza attı. Bankacılarla müşterilerin telefon görüşmelerinin dinlenebileceğini ancak personeller arası görüşmelerin dinlenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, iş akdinin sonlandırılmasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verdi.


Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı: 
Davacının iş sözleşmesinin feshine esas alınan olay, dahili hat üzerinden davacının başka bir çalışanla yaptığı konuşma içeriklerine dayalıdır. Müşterilerle yapılan görüşmeler kayıt altına alınabilmekle beraber çalışanların dahili hat üzerinden birbirleri ile yaptıkları konuşmaların kayıt altına alınmasının hukuki dayanağı yoktur. İletişimin dinlenmesi ve bu suretle elde edilen bilgilere dayanılarak gerçekleştirilen fesih hukuka aykırıdır. Bu nedenle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.