Nazi Kafalılar ve Hitler Almanyası
Yazarlar // 13 Mart 2017 Pazartesi 14:49

Hüseyin KURT

Nazi;

Nasyonal sosyalist…

Etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, anti-kapitalist, anti-semitik (Yahudi düşmanı) 
ve anti-Marksist bir dünya görüşü…

Bugünlerde Nazi ve Hitler Almanya’sı cümle içinde çok kullanılıyor, haberlerde sıkça duyuluyor.

Nazizm ve Hitler Almanya’sını gelin biraz inceleyelim!

***

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki birçok sosyal bilimci bir sorunun cevabını aradı; 
Dünyanın o kadar tanınmış Alman bilim adamı, sanatçısı, aydını nasıl mantıksız bir kitle/toplum haline gelmişti, 
Dünya tarihinin en büyük kitle katliamına sessiz kalmış, bir faşiste boyun eğerek emrine girmişti?


Araştırmacılar uzun süren çalışmalardan sonra Almanların beyninde “R-Kompleks” denilen beyin bölgesinin baskın hale getirilmiş olduğunu keşfetti.

Yani; “Her beyinde bulunan R-kompleksi yönetilerek, kitlelerin beynindeki ilkel güdüler ortaya çıkarılmış, böylece Almanların mantıklı düşünmeleri engellenmişti!”

İngilizcesi “Reptilian complex” olan R-Kompleks, her beyinde bulunan 3 katmandan en içte bulunan “sürüngen (ilkel) beyin bölgesi”.

R-Kompleksin asıl görevi hayatta kalmak, ikinci görevi ise soyun devamı için üremektir.

***

R-Kompleksin öne çıkarıldı bireylerde görülen şey ise; 

Bencil, gösterişçi, günlük çıkarlara endeksli yaşamaktan başka bir şey değildi…
Başkalarının ne dediği, ne düşündüğü onlar için hiç önemli olmuyordu…
Güçlü olduklarında saldırıyor, güçsüz kaldıklarında ise dedikodu yapıyorlardı…
Sanattan ve kitaptan hiç hoşlanmıyor. okuyan yazan kesime diş biliyorlardı…
Aynı zamanda da sabit fikirliydiler...

***

R-Kompleks ile yönetmek


Kitlelerin beynindeki ilkel güdüleri öne çıkarıp, mantıklı düşünmeyi engellemekti.

Araştırmacılara göre bir insanın beynini R-Kompleks seviyesine indirgemenin en iyi yollarından biri bireyi bir kitleye/bir gruba dahil etmekti!

***

Burada akla ilk gelen soru şu; 

Peki! Hitler’e bu hayranlık nasıl oluşmuştu?

Özdeş olma;
Alman toplumunda yenik, ezik ve kompleksli bireyler çoğunluktu…
Bunlar gücü ve otoriteyi temsil eden Hitler’le; 
Patronlarından, kocalarından, güçlü kitlelerden nefret ederken, 
Korku ve çatışma ortamı yaratan ama aynı zamanda mağdur ve masum gibi görünen bir liderle özdeşlik kurmak suretiyle psikolojik olarak bütünleşiyordu.

Bir intikam aracı olmaya izin verme;
Hitlerin kitlelere verdiği en büyük silah, kendisini bir hesaplaşma amaçlı “intikam aracı” olarak sunmasıydı!

Sürekli düşman yarat;
Hitler, bireyin/kitlenin yanında algısı ile; 
Ben de senin/sizin gibi biriyim ama sizin olmadığınız bir yerdeyim. Oyunu bana ver ve  birlikte güçlenelim. Böylelikle nefret ettiğin herkesin canını okuyayım, sizleri ve toplumu düze- refaha çıkarayım.” mesajı vermiş!..

***

Toplum ve bireyler önce, 
Biz ve ötekiler” diye bölünerek ortak paydada buluşan/buluşturulan bireylerden kitleler oluşturuluyor. Böylelikle kitleye dahil olan kişi, kitlenin ruhuna dahil oluyor ve o süreçten sonra mantığını kullanmaktan vazgeçiyordu.

Devamında ise bu kitle, 
Korku ve dehşet kültürü” içerisinde bir yaşama ve davranışa zorlanıyor, buna alıştırılıyordu.
Dış düşmanlar” gösterilerek, korkuya dayalı siyasi propaganda yapılıyor ve kitleler R-kompleksi seviyesine indiriliyordu.

***

Bu dönemde kitlelere siyasi bir strateji olarak da “3D yöntemi” uygulanmıştı;

- Düşman göster,
- Dayanışma duygusunu kışkırt,
- Düşündürtme!

Bu yöntem ile kendi içinde bazı doğrular oluşmuştu;

Sürekli çatışma olsun ki, çatışmanın tarafları olan “biz ve ötekiler” düşünemesin!

Bunun için de bireylerin mantığına değil, içgüdülerine hitap etmek gerekiyordu!

Biz ve ötekiler”e bölünen ve çatışmalar içinde bunalan toplum, zalim düşmanlara ve  “dış düşmanlar”a karşı ilkel bir birlik ve bütünlüğe sığınıyordu...

Hitler o dönem hep kaybedenlere oynayarak kazanmıştı…

***

Hitler’in başka sırları da vardı;

Sürekli yeni bir ülke ve toplum yaratmaktan, hatta yeni bir dünya düzeni oluşturmaktan bahsediyordu...

Geleneksel ve töresel değerlere vurgu yaparak, kültürel değişim ve gelişme için geleceğe değil geçmişin akılda kalan zaferlerine ve mutlu günlerine vurgular yapıyordu…

Kitlelerin egosunu övmek suretiyle kitleyi gözetim ve denetim altında tutuyordu…

Zorlandığı durumlarda dine sarılarak Tanrı’nın kendisine kutsal bir vazife yüklediğinden bahsediyordu…

***
Sonuç:

Hitler dünyayı kana buladı…

Türkiye’nin bugünkü nüfusu kadar:
Yani 80 milyon insan öldü… 

***
Uyuyan toplumları uyandırmak kolay ama ya uyuyor numarası yapıyor ve bu da sonuçları itibariyle işine geliyorsa!

İşte bunun sonucunu Hitler Almanya’sında gördük!

Umarım insanlık tarihi bir daha böylesine bir durumu yaşamaz…

Kalın sağlıcakla!