Hekimlerden ağır eleştiri
KOVİD-19 // 15 Nisan 2021 Perşembe 14:23
Hekimlerden ağır eleştiri
Samsun Tabib Odası üyeleri Sağlık İl müdürlüğü önünde "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Ölümleri durdurun!" sloganıyla basın açıklaması yaparak sağlık idaresini göreve çağırdı. 

GERÇEK RAKAMLARIN ÜÇTE BİRİ
Pandemi sürecinin yönetilemediğinin bir kez daha altını çizen hekimler, açıklamada, "Bu basiretsizlik tablosu, her gün yüzlerce yurttaşımızın ölümüne sebep oluyor, binlerce sağlık çalışanını tükenmişliğe itiyor.

Eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi ne yazık ki ülkemizde pandeminin üçüncü ve en büyük pikine sebep olmuştur. En acısı da buna sebep olanların kendilerini değerlendirmeksizin tüm suçu ve kabahati yurttaşlarımızın üstüne atma gayretidir. Pandemi mücadelesi muktedirin zihninde en büyük zaafı göstermektedir. Günlük vaka sayıları altmış binlere dayandı, can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlara göre dahi iki yüz seksenlere ulaştı. Hastanelerimiz COVİD-19 hastalarıyla doldu. Yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor, yoğun bakımlarda bir çok yerde boş yatak bulunamıyor" ifadeleri kullanıldı. 

SUÇ VATANDAŞA ATILDI

Sağlık yönetimini de eleştiren hekimler, açıklamada, "Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. “aşı umudu tacirliği” yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da “Maske-Mesafe-Hijyen” tekerlemesiyle suçu vatandaşlara atıyorlar. " denildi. Sağlık sendikaları ve hekim birliklerinin ortak açıklamasında ayrıca izlenilmesi gereken yolun da altı çizildi. Öneriler şu şekilde sıralandı:

"Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir.  Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır. Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılmalıdır.

KARANTİNA UYGULANMALI
En az 14 gün, tercihen 28 gün zorunlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar durdurulmalıdır.  Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı, yurtdışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır. Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalıdır. Etkili bir aşılama programı uygulanmalıdır. Aşı temini ile ilgili süreç şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı, toplumun önüne net bir aşı takvimi konulmalıdır. Mevcut durumda hızlı aşılama salgınla mücadelenin en önemli parçasıdır. Aşıda patenti ortadan kaldıracak uluslararası adımlar atılmalıdır. Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin yükü yetmezmiş gibi iktidarın vurdumduymazlığıyla daha da tükendiği görülmelidir. COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi gibi basit bir adımın bile atılmaması halen bir ayıp olarak ortada durmaktadır."