Yeni Parti Üzerine
Yazarlar // 30 Nisan 2017 Pazar 13:47

Suat BAŞARAN

Soru iki türlü sorulabilir:
Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyacı var mıdır?
Aynı ihtiyaç ülkücü-milliyetçiler için de geçerli midir?
*****
İlk sorunun cevabı açık şekilde ‘evet’tir…
Merkez sağda kurulacak bir parti, ülkenin normalleşmesi ve demokrasinin geleceği açısından elzemdir…
AKP tarafından şekillendirilen merkez sağ seçmen kutuplaşmanın tarafı olarak, ‘merkez’ olma özelliğini kaybederek ‘dinci’ karakter kazanıyor…
İktidarın zihniyetine paralel olarak kazanılan yeni kişilik aynı zamanda İslâm’ın toplum için çimento olmak özelliğinin de kaybolmasına sebebiyet veriyor…
Bu da son oylamada ortaya çıktığı gibi, toplumsal uzlaşmanın kaybolmasına yol açarken, haritanın etnisite ve inançla beslenerek parçalanmasına giden ayrışmanın fitilini ateşlemektedir… 
Merkez sağda oluşturulacak güçlü bir yapı; gidişatı tersine çevirmede önemli bir katkı sunabilir…
*****
İkinci sorunun cevabı ise ‘hayır’dır…
Elbette bu ‘hayır’, fikir ve kadro karakteri ülkücü-milliyetçi olacak şekilde tasarlanmış parti içindir…
MHP’den daha iyi milliyetçi ve daha iyi ülkücü olma iddiasıyla kurulacak bir parti, sadece MHP’ye zarar verir…
MHP’nin oylarını böler…
Ayrıca, daha evvelki örneklerde olduğu gibi, mevcut yapıdaki aksaklıkların yeni yapıya taşınmasından başka bir işlev görmez...
Çünkü ‘öz ülkücülük’ ve ‘öz milliyetçilik’ iddiasındaki kimi arkadaşlar, yapısal sorunlarımızın yanında, fikri sorunlarımızın da olduğu gerçeğini ıskalamaktadırlar.
Bu ıskalayış, sorunu salt ‘iyi ülkücü-kötü ülkücü’ye indirgemekte ve bu bakış açısının şekillendirdiği yapı, kopulan yapının kötü bir kopyası olmaktan öteye gidememektedir...
Şu an yöneticiler aksini iddia etse de ülkücülerin ezici çoğunluğunun MHP yönetimiyle hiçbir duygusal bağının kalmadığı doğrudur…
Fakat bu, onların kurulacak milliyetçi-ülkücü partiye destek vereceği anlamına gelmez…
Böyle bir hesapla işe başlayanlar başarısızlığa peşinen mahkûm olurlar…
*****
Esasen yapısal ve fikri sorunlar üzerine kafa yorabilen ve sözü edilen değerlerle donanmış bir kadro, kim nasıl engellemeye kalkışırsa kalkışsın MHP’ye kesinlikle hâkim olur…
Bu tür ifadelere bir kısım arkadaşlar illet oluyor biliyorum, ancak ne yapalım ki gerçek bu…
Başarısız öğrencilerin suçu öğretmenlerine atması gibi, sürekli mızıklanmak ülkücü tavır olmasa gerektir…
Başaramıyoruz, çünkü hak etmiyoruz…
MHP’yi düzeltecek iradeyi ortaya koyamayanların, ideolojik bir parti kurup iktidara taşımak şansları sıfırdır bu sebeple…
*****
Yeni parti arayışında olan arkadaşların -gömlek çıkaracak karaktere sahip olmadıklarından- dört eğilimi birleştirecek, eski ANAP tarzı yapılanmada şansları olabilir…
Bugünün şartlarında söz konusu yapıyı oluşturabilecek lider-kadro zenginliğine sahiptirler…
Eğer gerçekten MHP’yi kafalarından sildi iseler, önlerindeki tek gerçekçi seçenek budur…