Yeni Anayasaya Chp Bakışı
Yazarlar // 26 Aralık 2016 Pazartesi 23:06

Ragıp GÖKER

Bayram Çelik, "Atakum Günüllüleri olarak, ÇYD'le panel düzenledik" dediğinde, KHK'yle memuriyetten atılmış bir dosta destek zamanı olduğunu düşündüm.

O panele giderek hem Bayram Çelik'e destek olacaktım, hem de asker arkadaşım olan Çağdaş Yaşamı Detekleme Derneği (ÇYD)'nin Şube Başkanı Yaşar Sezen'e vefa borcumu ödeyecektim.

Türk-İş'in Atakum’daki eğitim merkezinin salonundaki her koltuk dolmuştu.

Ön koltukta otururken yanı başında ayakta kalan milletvekilini görmezden gelen CHP'nin eski İl Gençlik Kolları Başkanın densizliği ve buna göz yuman il ilçe yöneticilerine rağmen Bayram Çelik ve Yaşar Sezen'i kutlamak isterim.

Ulubey'de parlayan yıldızı sonrasında Ordu Belediye Başkanıyken yaptıklarıyla da gözdolduran CHP Ordu Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un anlattıkları çok önemliydi.

Torun, adına 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' de dense Başkanlık Sisteminin ülkeyi tek kişinin emrine vermek anlamı taşıdığını söylerken, demokratik parlamenter sistemin olmazsa olmazlarından kuvvetler ayrılığı prensibinin devreden çıkarılacak olması gibi bir duruma başkanlık sisteminin uygulandığı hiç bir ülkede rastlanmadığına dikkati çekmesi önemliydi.

Yeni sistemde denetim mekanizması nasıl oluşacak onu ben de anlamadım mesela.

Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, yine Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanları ve devletin diğer organlarını nasıl denetleyecek.

Seyit Torun'un dikkati çektiği bir başka unsur da yerel yönetimler üzerineydi.

Yeni anayasa Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi veriyor biliyorsunuz.

127. maddede öngörülen değişiklikle büyük yerleşim merkezlerinde gerekli görüldüğü durumlarda, özel yönetim biçimi oluşturma yetkisinin önü açılıyor.

Aynen kabul edilirse, Cumhurbaşkanı isterse gerekli gördüğü hallerde istanbul, Ankara, Diyarbakır gibi büyük yerleşim merkezlerinde özel yönetim biçimi oluşturabilecek.

Seyit Torun buna "Eyalet Sistemi" diyor.

Haksız da sayılmaz.

Genel Başkan Yardımcılarından biri olduğu için Seyit Torun'un söyledikleri bir anlamda CHP'nin görüşüdür.

CHP, gerek mecliste görüşülürken, gerekse geçmesi halinde referandum sürecinde yeni anayasanın kabulüne şiddetle muhalefet edecek.

Milletvekiline bile saygıyı esirgeyen il, ilçe teşkilatlarının oluşturduğu yapıyla, halkı ikna etmekte ne denli başarılı olurlar.

İş örgütlere kalırsa başarı beklemek hayalden öteye gitmez.

Kampanya sürecinde büyük yük, yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez Yönetiminin omuzlarında olacaktır.