Öğrencinin Ben Bilinci, Psiklojik Sağlık Ve Eğitim
Yazarlar // 23 Mart 2016 Çarşamba 00:00

Hasan GÜNEŞ

Öğrencinin ben bilinci kendisinin bilincinde olma; olma anlamına geliyor. Öğrenciyi birey yapan, 
farklı kılan seçimleridir.
Ancak, öğrencinin ben bilincine sahip olmaksızın kendisini yaşayabilir mi? Özgürlüğünün farkında 
olabilir mi? Özgür olmayan öğrenci kendisini gerçekleştirme yolunda çaba gösterebilir mi?
Diğer taraftan; ben bilinci olmaksızın bireyleşmesi mümkün değildir. Bireyleşmeyen öğrenci 
bağımlı bir insan olduğu anlamına geleceği için seçimlerini özgürce yapamayacağı anlamına 
gelecektir.  
Öğrencinin ben bilinci uyumlu bir yaşam sürdürmede önem taşıyor. Ben bilinci gelişmeksizin iç ve 
dış dünyasındaki değişikliklere uyum sağlayamayacağı anlamına gelecektir.
Ben bilinci olmaksızın öğrencinin sosyal becerilere sahip olması beklenebilir mi?
Ben bilinci olmaksızın, öğrencinin kendini gerçekleştirmesi beklenebilir mi?
Bütün bunlar, öğretmenin hangi rollere sahip olması gerektiğini gündeme getiriyor(Öğrencinin 
ben bilincini geliştirmek için).
Örneğin buluş yoluyla öğretime vb. yöntemini kullanabilir.
Diğer taraftan, öğretmen demokratik tutumu benimseyebilir. Öğrencinin güven içinde hissedip 
düşüncelerini sınamasına izin verebilir.
Öğretmen öğrencileri karara katabilir ve konuşmalarına fırsat verebilir.