Millete Zillet Diyenler
Yazarlar // 18 Şubat 2019 Pazartesi 23:09

İsmail BAŞARAN

Evet, Cumhur ittifakı liderleri tarafından sözlüğümüze sokulan bu kelime yani “Zillet” ne demektir, bilmeyenler için, eğer öğrenmek istiyorlarsa sadece ağızlara bakmakla yetinmiyorlarsa anlatalım.
Zillet “Horgörülüş, aşağılık, alçaklık” anlamına gelmektedir.
Zillet insanın kendisi olarak kendine yetmeme halidir. Kendisini, kendi durumundaki insanlardan, hatta daha alt seviyedekilerden bile küçük görmektir, alçalmaktır, hiç gerekmediği halde el etek öpmektir.
Zillet; menfaat peşinde koşmak, menfaat adına, beklentileri dolayısıyla başkalarına kul, köle olmayı kabul etmektir. Zillet; başkası sayesinde, ancak başkasıyla ayakta durabilmektir.
Bunları ben işkembeden atmıyorum, sözlükler öyle söylüyor. Son Millet ittifakına Zillet ittifakı diyenlerin belki kelimenin anlamını tam bilmediklerinden herhalde kendilerini anlatmalarıdır karşısındakilere söyledikleri. Baha hiç kimsenin zillet demeye hakkı yoktur.
Hele de kendisini, milleti yönettiklerini sananların hiç hakkı yoktur.
Milleti yönettiklerini sananlar sadece kendilerine biat edenleri yönetmektedir.
Şair Eşref yıllar önce söylemiş milleti küçük görenlerin kimler olduklarını ve ne olduklarını. Kimdir bu Şair Eşref:
1847-1912 yılları arasında yaşamış, Türk hiciv sanatının büyük ustalarındandır. Sivri dili ve sert eleştirileri yüzünden başı hep derde girmiştir.
İnsan hakları, özgürlük, eşitlik, meşrutiyet, Batılılaşma gibi konulara önem veren Şair Eşref bir gün Babıâli’de Başbakanlığa davet edilmiş.
Şair kapıda beklerken Sadrazam o sırada içeride, çeşitli mallara zam yapılması için emirler veriyormuş...
Vatandaşların pahalılık altında ezildiğini bilen vezirlerden biri:
"Aman efendimiz, halkımız çok sıkıntıda, bu zamlara büyük tepki gösterecekler" demiş.
Sadrazam itiraz kabul etmez bir şekilde haykırmış: "Yok, o kadar çekinmeyin. Millet eşektir, aldırmaz."
Bu sözleri duyunca çok üzülen Şair Eşref, hemen cebinden çıkardığı bir kâğıda şu dörtlüğü yazıp Sadrazama göndererek çekip gitmiş:
Neydi o kâğıtta yazılanlar:
“Millete erbabı mansıptan biri eşek demiş,
Reddedilmez böyle bir söz, amma ki pek can sıkar,
0lsa da millet eşek, eşek diyen bilmez mi ki
Sadrazamla valiler de milletten çıkar."
Gelelim soruya:
Millete zillet diyenler acaba hangi milletten çıktılar?

GÜNÜN SÖZÜ
“Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur.” Yunus Emre