Mahkemenin Son Sözü: Kafana Göre Iş Yapma
Yazarlar // 01 Kasım 2014 Cumartesi 00:00

Ragıp GÖKER

'Sahil Yolunda' 30 gün süreyle 'Yürütmeyi durduran' mahkeme Büyükşehir Belediyesine “Savunmanı getir” demişti ya.
O savunma gitmiş mahkemeye.
Ne mi olmuş?
Mahkeme Büyükşehir Belediyesine inanmamış.
21 Ekim’de yapılan son duruşmada kesin hükmünü veren Samsun 2. İdare Mahkemesi, planların iptali için açılmış bulunan bir başka davanın etkilenebileceği gerekçesiyle yürütmenin kesin olarak durdurulmasına karar verdi.
Şöyle ki:
Büyükşehir Belediyesi Bandırma Vapurundan başlayarak Atakum’a kadar uzanan Sahil yolunun devamı olan Çatalçam, Taflan ve Dereköy’e ve oradan da 19 Mayıs’taki Kuş Cenneti’ne kadar uzanacak olan yolun yapımına şehirden yoğun itirazlar olmuştu.
Konu kamuoyunda ilk defa kendisini ‘Direnen Kadın’ olarak tanıdığımız Avukat Melike Özman tarafından Başbakanlığa bildirilmesi ile duyuldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından denize ve kumsala koca koca kayalar dökülüyor.
Sözüm ona yol yapılıyordu.
İşin garibi ortada ne plan vardı, ne de bir meclis kararı.
Konu, Samsun Çevre Birlikteliğinin üyeleri olan İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin de desteğiyle,  Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından mahkemeye taşınınca Büyükşehir Belediyesi tarafından acele bir şekilde meclise bir plan tadilatı getirildi.
Plan tadilatı yoğun tartışmalara rağmen AK Partili ve bazı MHP’li üyelerin ‘Evet’ oyu ile kabul edilmişti.
Sahildeki ‘Yol’ çalışması plansız ve programsız başlamıştı aslında.
Büyükşehir Belediye yönetimi tam anlamıyla ‘Ben yaparım olur’ anlayışını sergiliyordu yani.
Samsun 2.Bölge İdare Mahkemesi önceki ay verdiği bir ara kararla projede yürütmeyi 30 gün süreyle durdurmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına “Savunmanı ve planlarını getir” demişti.
Büyükşehir Belediyesinin hukuk birimi Mahkemeye gönderdiği savunmasında, “Biz orada taşıt trafiğine açık yol yapmıyoruz” dese de Mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararla “Orada hiçbir şekilde yol çalışması yapılamaz” demiş.
Hüküm özetinde “Dava konusu işlemin sahil kenarında yol yapımına ilişkin inşaat faaliyetlerine ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zarar doğabilecek ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir” deniliyor.
Kararda ayrıca, planların iptali istemiyle açılmış olan bir başka davanın etkilenebileceğine vurgu yapılıyor.
Nedir O dava:
Samsun Çevre Birlikteliği adına Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından projenin iptali istemiyle bir başka dava daha açılmıştı. Projenin iptal edilmesine ilişkin açılmış olunan o davada, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli iki imar değişikliği ile yapılmakta olan sahil yolu projesinin Samsun halkının denizle irtibatını tamamen ortadan kaldıracağı iddia ediliyor.
Özetle “Kafana göre iş yapamazsınız” diye de okunabilecek bu hükmün özetinde mahkeme, uygulanması ile telafisi güç zararlar doğacağına inandığı bu projenin iptal edilmesi için açılmış olan bir başka davanın etkilenmemesi için gösterdiği hassasiyeti bizim Büyükşehir gösterecek mi?
Bir ‘Muz Cumhuriyeti’ olmadığına inandığımız ülkemizde karara uyulmasını bekliyoruz ama Büyükşehir ne yapacak?
Bekleyip göreceğiz.