'kürtler’le Birlikte Yaşamak
Yazarlar // 9 Aralık 2014 Salı 00:00

Suat BAŞARAN

Sözün başında, tırnak içinde kullandığım Kürt kelimesi ile ülkemizde yaşayan Kurmanç ver Zaza’ların tamamını kastetmediğimin bilinmesini isterim.Bizim, ülkemizde yaşayan, Kurmanç ve Zazaları veya Abhaz, Adige, Boşnak, Arnavut ve Lazları, ayrı bir millet saymadığımız açıktır.Oğuzları, Kıpçakları, Özbekleri, Kazak, Karaçay ve Uygurları saymadığımız gibi.Kastettiğim, belirli diller üzerinden ‘Kürt’ diye bir millet oluşturmaya çalışanlardır.
*****
Bugün ‘Kürt realitesi’ni tanımak isteyenlerin büyük bir çoğunluğunun bununla ülke içinde ne tür dinamiklerin devreye gireceğini fark ettiklerini sanmıyorum.Fark etselerdi, bunun nelere mâl olabileceğini de hesap eder en azından kendileri ve aileleri açısından endişe duyarlardı.Duyarlardı çünkü, “Kürt Realitesi” bir milletleşme ve bunun doğal sonucu olarak devletleşme projesidir.Ve dünyanın hiçbir yerinde böylesi projeler “al gülüm-ver gülüm” şeklinde yürümez ve sonuçlanmaz.
*****
Bu görüşümüze itiraz edip, bunu yeni dünyanın takıntısı olan “çok kültürlülük” olarak sunmaya çalışanların, bu sunumlarını diğer ‘etnik’ soslarla çeşitlemeleri gerekmekteydi.“Kürt Realitesini” de en azından ikiye ayırıp Zaza, Kurmanç ve şeklinde servis etmeliydiler.O zaman bunları anlayabilir ve birlikte yaşamanın kurallarını yeniden tanzim edebilirdik.
*****
Bütün bunları görmezden gelip bir de bunun üzerine birlikte yaşamayı PKK ve uzantıları aracılığıyla şekillendirmeye çalışmak endişelerimize haklılık kazandırmaktadır.O örgüt kendi varlık ve millet aidiyetini Türk karşıtlığı zemininde yükseltirken hangi değerler birlikte yaşamanın motor gücü olacak?Çocuklarımızın katillerini kahramanları olarak görenlerle hangi müşterekte birleşeceğiz?
*****
PKK ve ona paralel gelişen Kürt hareketi, Kürtçe’nin lehçeleri olarak tanımladıkları dilleri konuşan insanlardan bir millet ‘yaratmanın’ gayreti içindedir.Bunu yaparken de öteki olarak belirlenen Türk’tür.Kendi varlıklarını ve meşruiyetlerini Türk askerini, Türk öğretmeni, Türk polisini öldürerek; Türk okul ve karakollarını yakarak gösteren bu insanlar, varlıklarını karşıtlığına indirgedikleri bir milletle nasıl birlikte yaşayabilecekler?
*****
Kimse kendini kandırmasın.Gelişmeler ve bölgedeki gerçekler, bizden kopmak isteyen milyonların varlığını ortaya koymaktadır.Şimdilik yüksek sesle dillendirmemelerinin sebebi sadece zamanla alâkalıdır ve zamanın da lehlerinde işlediği gün gibi aşikârdır.
*****
Onun için, Türk Milliyetçileri olarak kendimizi lüzumsuz tartışmalardan kurtarıp, gereğini yerine getirmek zorundayız.Dün olduğu gibi, Kurmanç ve Zaza’lara -diğer bütün halklara yaptığımız gibi- kardeşlik ve dostluk elini uzatırken; “Kürt Milleti” adıyla birlikte yaşamak istediğini söyleyenlere dürüstçe bunun mümkün olamayacağını, çok net ifadelerle söylemek borcundayız.Bir devletin tek milleti olur.Ve tarih bu topraklardaki milletin adını bütün dünyaya ilân etmiştir.Birlikte yaşamanın temel şartı, bu hakikati kabullenmektir.