Eğitsel Oyunların Önemi
Yazarlar // 28 Ekim 2016 Cuma 13:07

Hasan GÜNEŞ

Bir yandan eğlendirme ve hoş vakit geçirme, öte yandan da çocukların bedensel, bilişsel ve toplumsal gelişmelerini sağlayan öğretici ve eğitici her türden oyunlara verilen isimdir, eğitsel oyun.

Eğitsel oyunların öğrencinin gelişmesine etkileri saymakla bitmez. Bunların en başında dikkati, gözlemi ve algının gelişmesine ve belli kurallara uyma alışkanlığının kazanılmasına katkısı büyüktür.

Eğitsel oyunların, bedenin gelişmesi yanında birtakım öğrenciye katkıları bunuyor.

Diğer taraftan, çocuğun bilişsel gelişmelerine olanak tanır. Çocuğu düşündürerek, problem çözme, karar verme, eleştirel düşünmeyi geliştirir.

Yine, çocukta işbirliği, değerlendirme ve yorumlama gücünü geliştirir.

Diğer taraftan, imgeleme ve üretkenliği artabilir.

Çocukta ,iletişim sürecinin artması da eğitsel oyunların katkısı olarak düşünülebilir.

Belki de eğitsel oyunların en önemli katkılardan öğrencilerin grubuna ait olma duygusu kazandırmasıdır. Öğrenci bu yolla çevresiyle  anlamlı  bir birliktelik kurmaktadır.