Travmatik anıların olumsuz etkileri
SAĞLIK // 3 Kasım 2017 Cuma 13:49

Psikolog Mustafa Güral, “göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma (EMDR)” tekniği hakkında bilgi verdi.

Travmatik anıların olumsuz etkileri
Psikolog Güral, “Hepimizin hayatında küçük ya da büyük çeşitli travmalar mevcuttur. Birçok psikolojik problemlerin altında da büyüklü küçüklü bu travmalar yatar. Bu travmaların ne zaman ne kadar ne sıklıkla yaşandığına bağlı olarak yaşam kalitemiz üzerinde olumsuz etkileri de o denli farklılık gösterebiliyor” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Psikolog Mustafa Güral şöyle devam etti: “Kişilik özelliklerimiz, ego durumlarımız yeterli olduğunda yani sağlıklı bir süreçte yaşanan travmaları beynimiz belli bir işleme sürecine tabidir. Travmatik yaşantı, sözel ifade bulabilir, hayatımız için anlamlı hale gelir ya da geçmiş deneyimler ile bütünleşirler. Bu süreçte bu travmalardan ya çok az rahatsızlık duyar ya da hiç rahatsız olmayız. Ancak bu işleme süreci her zaman istenildiği gibi travmalarla baş etmeye yeterli olamayabiliyor ve travmatik anı doğru şekilde işlenemediği için benzer yaşantılar ya da ipuçları ile karşılaşıldığında olumsuz deneyim yeniden gündeme geliyor ve şiddetli ruhsal sıkıntılar olarak hayatımızda yer buluyor.”

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün de onayladığı EMDR tekniğinin bu gibi durumlarda kullanıldığını söyleyen Psikolog Mustafa Güral, “Bu teknik travmalar üzerinde oldukça hızlı ve etkili sonuçlar almayı sağlıyor. Bu psikoterapi tekniği EMDR yani göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma adı ile anılan tekniktir. Francine Shapiro tarafından keşfedilen teknik, terapi aşamaları yapılandırılmış prosedürü adım adım tanımlanmış bir süreçtir ve 8 aşamadan oluşur. Travmalar başta olmak üzere, kaygı bozuklukları, öfke kontrol sorunları, fobiler, yas, stres, suçluluk duyguları, tikler gibi birçok sorunlar için çözüm olabilecek bir psikoterapi metodudur. Bu metodun en önemli özelliği ise psikoterapistin size verdiği telkinlerle ya da yönlendirmeleriyle değil zihnin kendi iyileştirici gücünü kullanarak sonuç alınmasıdır” şeklinde konuştu.