Tabip Odası’ndan ‘başhekim’ tepkisi
SAĞLIK // 29 Aralık 2017 Cuma 18:20

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’ne atanan meslektaşlarının iki gün içinde görevden alınmasına tepki gösterdi

Tabip Odası’ndan ‘başhekim’ tepkisi

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısının değişiminin ardından Samsun ilimizde de bu değişime uygun birtakım düzenlemeler ve yeni görevlendirmeler yapılmıştır.  Yeni teşkilat yapılanmasında ve görevlendirmelerde idarenin kendi tasarrufunu kullanması da genel kanı haline gelmiştir.

Sağlık hizmetlerindeki yönetici görevlendirmelerde yasa ve yönetmeliklere uygunluk esastır. Ancak bu uygunluk, karar vericilere, mevzuata ilişkin yeterliliklerin yanında, yasa ve yönetmeliklerde doğrudan yazılmayan;  ehliyet ve liyakati de göz önünde bulundurma zorunluluğu da getirmektedir.

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, sahip olduğumuz etik değerler  bireylerin birbirlerine olduğu kadar, kurumların bireylere karşı sorumluluğunu da hatırlatır. Hekimlik mesleği ,icra  alanı itibarıyla her zaman mesleki etik ilkelerin en çok söz edildiği alan olagelmiştir. Hekimlik mesleği etiği, hem bu mesleği yapanların birbirleri arasındaki ilişkilerini hem de hekimle hastası ve diğerleri arasındaki ilişkileri kapsar.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni teşkilat yapılanması ile Samsun'da da sağlık hizmet alanlarındaki idari kadrolarda pek çok değişik olmuştur.

Bu değişikliklerden birisi de Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesiyle ilgili gerçekleşmiştir. Hastane Başhekimliğine atanan ve sözleşme imzalayan psikiyatrist meslektaşımıza aradan iki gün geçmeden Sağlık Müdürlüğü'nden bir personel tarafından aranmak suretiyle "yeni ataması yapılan görevinden alındığı ve tebliğ etmek için gelmesi gerektiği" söylenmiştir.  Daha sonraki açıklamalarda ise " bakanlık tasarrufu"  denilerek konu izah edilmeye çalışılmıştır.

İNCİTİCİ, ÜZÜNTÜ VERİCİ, MORAL BOZUCU

Yaşanan böylesine bir olay, direk muhatabının yanında, aynı hastanede çalışan diğer hekim ve tüm sağlık çalışanlarının değerleri  açısından incitici, üzüntü verici,  moral bozucu olduğunu ifade etmek isteriz. Yine, meslektaşımıza yapılan muamelenin usule ve etiğe uymadığını, ciddiyetle bağdaşmadığını hatırlatırız.

Doğrudan insan hayatını ilgilendiren sağlık alanındaki düzenlemeler; akla, mantığa ve bilimsel kriterlerle şekillendirilmelidir. Başka türlü tasarruf kullanmak mevzuata uygun olsa da; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi gibi bir dal hastanesinin, ilgili dal uzmanı olan,  sorunları, çalışma şeklini, ihtiyaçları bilen, belirli bir süre orada çalışmış  kişilerden olması gerektiği düşüncesindeyiz. Bunun, sağlık hizmetlerinde  hem hizmet veren hem de hizmet alan açısından daha yararlı olacağına inanıyoruz.

Bu bağlamda, meslektaşımızın yaşadığı böylesine bir olaydan dolayı  üzüntü duyduğumuzu iletiyor, idarenin dal hastanelerindeki görevlendirme kriterlerinde akla, mantığa ve bilimselliği uygun davranmasını bekliyor,  bu tür olayların bir daha tekrar edilmemesi için de hassasiyet gösterilmesini diliyoruz."