Hareketsiz yaşam böbrek taşı yapıyor
SAĞLIK // 24 Mart 2017 Cuma 17:53

Uzmanlar; televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar, playstation gibi oyunlar, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler (az su içilmesi, fazla tuz alınması, aşırı kilo alımı) ve hareketsiz yaşamın son yıllarda böbrek taşı oluşumunda dramatik bir artışa yol açtığını bildirdi.

Hareketsiz yaşam böbrek taşı yapıyor
Çocuk taş hastalığının ülke için önemli bir sorun olduğunu söyleyen Yrd. Doç.Dr. Hamit Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Açıkgöz çocuk yaş grubu taş hastalığının önemli bir kısmında altta yatan nedenin metabolik ve anatomik bozukluklar olduğunu, mevcut değişik tedavi seçeneklerinin gelişmekte olan böbrek üzerine oluşturabileceği yan etkiler, uzun süreli takipte ortaya çıkabilen yüksek taş tekrarlama oranları nedeniyle çocuk yaş grubunun tedavi süreci boyunca yakın iletişim ile takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Öztürk ve Dr. Açıkgöz, çocuklarda üriner taş tedavisinde temel amacın, en az hasarla taşsızlık sağlanması gerektiğini, bu nedenle çocuk böbrek taşı tedavisinde erişkinde kullanılan endoskoplara göre çapı daha küçük, daha yüksek kalitede görüntü olanağı sağlayan endoskoplar cihazlar kullanıldığını, ayrıca minimal invazif modern yöntemler ile çocukların böbrek taşlarından kolayca kurtulabildiğini ve günlük aktivitelerine çok kısa süre içerisinde dönebildiğini açıkladı.

Dr. Öztürk, “Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı, gelişmiş ülkelerde çok az rastlanırken az gelişmiş sıcak ülkelerde daha sık görülüyor. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5-15 ve gelişmiş ülkelerde yüzde 1-5 oranında rastlanıyor ve ortalama görülme yaşının kızlarda 7, erkeklerde ise 5 yaş civarındadır. Perkütan nefrolitotomi operasyonu hastanede kalış süresinin kısa olması, düşük komplikasyon oranı ve taştan temizlenme başarısı ve yaşam kalitesini bozmaması ile günümüzde açık cerrahinin yerine geçmiş tedavi seçeneği olduğu, erişkinlerde olduğu gibi çocuk yaş grubunda da taş kırmanın (ESWL) başarısız olduğu taşlar dahil her türlü böbrek taşı perkütan nefrolitotomi (PNL) ile temizlenebilmektedir” dedi.