Doktorlar 8 Şubat'ta iş bırakacak
SAĞLIK // 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:29

Samsun Tabip Odası Gazi Devlet hastanesinde eylem yaptı. Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu ve hekimler, Gazi Devlet Hastanesinde nöbetçi hekimleri ziyaret ederek tüm Türkiye genelinde “Beyaz Nöbet” uyarı eylemi gerçekleştirdi.

Doktorlar 8 Şubat'ta iş bırakacak

Samsun Tabip Odası başkanı Dr. Funda Furtun, artık hekimlerin geçim sıkıntısı çektiklerini, zaten zor olan mesleğin hatalı sağlık politikaları ve yanlış pandemi yönetimi sayesinde daha çekilmez olduğunu söyledi.

Dr. Furtun “ Uyarıyoruz…Emeğimiz ve haklarımızın karşılığını almak için mücadelemiz büyüyerek devam edecek. 8 Şubat tarihinde bizim görev olarak tanımladığımız grev taleplerimizin yerine getirilmesi için yapacağımız son, tek günlük iş bırakma eylemi olacak. Başta öncelikli yani acil olanlar olmak üzere bütün taleplerimiz kabul edilmediği takdirde grev eylemlerimiz devam edecek! Tüm yurttaşlarımıza çağrımızdır. Hekiminize 8 şubat günü acil durumlar dışında sağlık hizmeti talep etmeyerek destek olun” dedi.

 

Doktorlar ne istiyor?

 

Hekimlerin öncelikli acil talepleri şu şekilde;

  • Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katından az olmamalı ve sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmasını
  • Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmesini; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalısını
  • Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmesini, tüm Aile Sağlığı Merkez’ binaları kamu tarafından inşa edilmesini aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmasını, 3 yıldan uzun süre görev yapan aile hekimi ya da aile sağlığı çalışanı tüm kamu dışı ebe, hekim ve hemşireler kamu kadrosuna alınmasını
  • OSGB'lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği asgari ücreti üzerinden ödenmesini
  • Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmasını
  • Çalışma ortamlarının ve koşullarının iyileştirilmesini, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere, herhangi bir maddi kayıp olmadan (nöbet ücretinin kesilmesi vs.) nöbet ertesi izin hakkı tanınmasını
  • COVID19 “illiyetbağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmasını, Pandemide çalışılan heryıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmasını, hekimler için ek gösterge 7.200 olmasını
  • Sağlıkta Şiddet Yasası acilen TTB'nin önerdiği şekilde düzenlenmesini, cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” olarak uygulamaya olanak veren sınırların üzerine çıkarılmasını.
  • Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu görmezden gelerek hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmasını.
  • Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmesini, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmesini istiyorlar.