Diyabet devletler düzeyinde bir sorun
SAĞLIK // 13 Kasım 2016 Pazar 11:51

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, küresel bir sorun olan diyabetin devletler düzeyinde mücadele edilmesi gereken bir sorun olarak görülmesinin ümit verici olduğunu söyledi.

Diyabet devletler düzeyinde bir sorun
14 Kasım Dünya Diyabetliler Günü dolayısıyla Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi’nin 2016-2017 diyabet raporunu açıklayan Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Küresel bir sorun olan diyabetin devletler düzeyinde mücadele edilmesi gereken bir sorun olarak görülmesi ve kontrol programlarının uygulanması diyabet ve diyabetlinin sorunlarının çözümü konusunda ümit vericidir. Dünyada her yıl diyabetin artmasına karşın diyabet farkındalık oranının da her an artmakta olması, kamuoyunun, medyanın ve toplumun diyabet konusundaki duyarlılığı takdir edicidir. Bu diyabetin tedavisinde ve komplikasyonların önlenmesinde oldukça olumlu sonuçlar verecektir. Diyabetlinin kendi kendine kontrolü ve kan şekeri regülasyonunda elde ettiği imkanlarla geleceğin diyabetli için daha iyi bir yaşam standardı sağlayacağını öngörmektedir" dedi.

Dr. Dinççağ, "2016 yılında diyabet konusunda bilgi kaynaklarının artması, diyabet tedavisinin bir ekip hizmeti olduğunun kabulü ve uygulamada her aktörün görevini daha iyi yapması, sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşması, hastanın alınan önlemler ile ilaca ulaşımının önündeki engellerin kaldırılması, diyabet tedavi ve korunmasındaki standardı yükseltmiştir. Diyabet eğitimi yaygınlaşmıştır. Ancak diyabet tedavisinde kırsal alanda ara sağlık elemanı eksikliği halen uygulama alanı bulamamış, kent ile kırsal kesim arasında diyabet tedavi ve bakım kalitesi arasında büyük fark vardır. Bu fark, kırsal kesim aleyhinedir. İnsülin uygulama konusunda hastanın bilgilendirilmesi halen yeterli kurallara bağlanamamış ve bu konuda insüline başlayan hastalar için aksaklıklar mevcuttur. İnsülin sağlayan firmaların bir tüketici hakkı olarak ’bilgilenme hakkı’ çerçevesinde bu eksikliği gidermesi ve bu konuda eleman temini zorunludur" diye konuştu.

Dr. Dinççağ açıklamasını söyle tamamladı:

"Okullarımızda diyabet eğitiminin yaygınlaşması ve çocukluk çağı obezite problemlerinin okullarımızda beden eğitimi dersinin daha etkili ve pratik fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesine gerek vardır. Diyabet hastaları diyabet tedavisinde eşitsizlik yaratan ilaç kısıtlamalarının kaldırılmasına ne kadar sevindi ise diyabet ölçüm cihazlarının ücretsiz verilmesinin kaldırılmasına da o denli üzüldüklerini belirtmek istiyoruz. Dernek üyesi diyabetliler, diyabet tedavisinde devletimizin imzaladığı St.Vincent Deklarasyonu’nun şartlarının yerine getirilmesini beklemektedirler."