'Torba tasarı' kabul edildi. İçinde neler var?
GÜNCEL // 23 Şubat 2018 Cuma 10:57

Yeni istihdama gelir vergisi stopajı desteği, makine teçhizat alımlarında KDV istisnası, yeni araç alımlarında kısmi ÖTV hurda indiriminin de aralarında yer aldığı 17.3 milyar TL tutarında teşvik içeren torba tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edildi.

'Torba tasarı' kabul edildi. İçinde neler var?

Yeni istihdama gelir vergisi stopajı desteği, makine teçhizat alımlarında KDV istisnası, yeni araç alımlarında kısmi ÖTV hurda indiriminin de aralarında yer aldığı 17.3 milyar TL tutarında teşvik içeren torba tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre tasarı dün akşam saatlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Muhalefetin tepkisini çeken internetten yayınların RTÜK denetimine alınmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı "Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" birbirinden farklı konularda yasa değişikliklerini bir arada içermesi nedeniyle torba tasarı olarak anılıyor.
Tasarı ekonomi alanında istihdamın artırılmasına, yatırıma, üretime, ihracata, AR-GE faaliyetlerine yeni "güçlü" teşvikler getirmeyi, ekonomik canlılığının ve tasarrufların artırılmasını amaçlıyor.
Torba tasarı ile sağlanan teşviklere yönelik etki analizine göre paketin kamuya maliyeti toplam 17.3 milyar TL.
Ekonomi yönetimi torba tasarıdaki teşviklerin istihdamı yatırımı artıracağını ekonomiyi canlandıracağını 700,000 ek istihdam sağlayacağını belirtiyor.
Etki analizinde en büyük maliyet kalemleri istihdam teşviklerinde yer alıyor. İstihdamın korunması amacıyla özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilerek yıllık yaklaşık 9 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.
Etki analizine göre 2018-2020 yıllarında işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. Yaklaşık 687,000 kişiyi kapsayan bu düzenlemeyle 3.4 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.
Yaklaşık 6.2 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren ilave asgari geçim indirimi uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin maliyeti ise 800 milyon lira öngörülüyor. İlave istihdam sağlayan işletmelere gelir ve damga vergisi istisnasıyla ise 430 milyon liralık gelir kaybı öngörülüyor. İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere, ilave istihdam prim ve ücret desteğinin etkisi ise 710 milyon TL öngörülüyor.
Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getiren düzenlemeyle ise sağlanacak destek 1 milyar TL öngörülüyor.
Hurda teşviki olarak bilinen 16 yaş ve üzerindeki araçların trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanmasının ise 500 milyon liralık alacaktan vazgeçilmesi öngörülüyor.
Torba tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.
Öte yandan AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuarlarındaki yeni makine ve teçhizat alımlarına da 2019 sonuna tarihine kadar KDV istisnası sağlanıyor. Yine 2019 sonuna kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan da getiriliyor.
Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarına KDV'den istisna öngörülüyor.

İNTERNET DENETİMİ

Ekonomi alanındaki bu teşviklerin yanı sıra torba tasarıda tartışmalara yol açan 73. madde ile yurtdışından veya yurtiçinden, Türkçe veya başka bir dilde, internet ortamında düzenli yapılan tüm sesli ve görüntülü yayınların RTÜK'ün denetim kurallarına tabi tutulması öngörülüyor.
Özellikle muhalefet partileri tarafından sert tepkiyle karşılanan madde, bu kesimlerce internet üzerinden sesini duyurmak isteyen toplumsal muhalefete karşı sansür paketi olarak yorumlanıyor.
İlgili madde AKP'li vekillerin verdiği önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edildi. Yapılan değişiklikle madde, "RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek" şeklinde değiştirildi.