Samsun'a 'kirli su' içiriyorlar!
GÜNCEL // 2 Mart 2020 Pazartesi 22:12

SASKİ'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı içme suyu analizlerinde sorun olmadığı öne sürülürken, SAMÇEP'in yaptırdığı su analizleri ürküttü. Sudaki alüminyum oranının çok yüksek olduğu belirtilirken, bulanıklık oranının da 'sağlığa uygun' olmadığı açıklandı.

Samsun'a 'kirli su' içiriyorlar!
Samsun'da içme suyunda oluşan koku ve musluklardan çamur akması, günlerce konuşulmuştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ, içme suyunda sorun olmadığını açıklarken, SAMÇEP'in yaptırdığı içme suyu analizleri ürküttü. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından değerlendirilen rapora göre, içme suyunda alüminyum oranının çok yüksek olduğu, sudaki bulanıklık oranının ise insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi.


BULANIKLIK UYGUN DEĞİL


Samsun Çevre Platfromu(SAMÇEP)kentin içme suyu ile ilgili kendi analizini yaptırdı ve düzenlediği basın toplantısı ile sonuçları açıkladı. Kimya Mühendisleri Odası Şube Başkanı Osman Nuri Pirgil, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi yönetiminden Murat Akar ve uzmanların katıldığı basın toplantısında konuşan SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, ürkütücü sonuçları kamuoyuna duyurdu. Özdağ, kentin farklı 4 noktasından alınan numunelerde içme suyunda aliminyum oranın yüksek, bulanıklık derecesinin ise Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin üzerinde olduğunu  açıkladı.


İNSAN SAĞLIĞI TEHLİKEDE


SAMÇEP Sözcüsü Özdağ, "SAMÇEP tarafından Samsun’un dört farklı mahallesinden 27.02.2020 tarihinde musluk suyu numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz ettirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları Kimya Mühendisleri Odamızın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Hocamız tarafından da değerlendirilmiştir.  Alınan Samsun içme suyu örneklerinde ülkemizde kabul edilen sınır değerin (200 µg/litre) yaklaşık iki kat üzerinde alüminyum saptanmış ve ayrıca suyun fiziksel olarak bulanık olduğu tespit edilmiştir. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından rutin olarak yapılan ve web sayfasında yayınlanan analiz sonuçları da Samsun içme suyunda yüksek alüminyum düzeyi ve bulanıklık sorununun varlığını ortaya koymaktadır "dedi.


SONUÇLAR TESPİT EDİLDİ


"Mart 2019’da SASKİ tarafından hiçbir alüminyum analiz sonucu ilan edilmemiş olması da dikkat çekicidir "diyen Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pirgil, " SASKİ’nin son bir yıllık icraatlarına bakıldığında; Samsun’da yurttaşların önemli bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Katkıları için Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubemize çok teşekkür ederiz. Dünya Sağlık Örgütü alüminyum tuzlarının kullanıldığı içme suyu arıtma tesislerinde, alüminyum düzeyinin; büyük su arıtma tesislerinde 100 µg/litreden ve küçük tesislerde ise 200 µg/litreden az olması gerektiğini açıklamaktadır.
Ülkemizde 17.02.2005 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında sulardaki alüminyum sınır değeri 200 µg/L (0.2 mg/L) olarak belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik hükümlerine göre içme suyunda bulanıklık olmamalı (Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok) ve yüzeysel suyun arıtılması durumunda arıtımdan sonra sudaki bulanıklık düzeyi 1.0 NTU (Nephelometrik bulanıklık üniteleri) değerini aşmamalıdır. 27 Şubat tarihinde dört farklı noktadan aldığımız ve analizlerini Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırdığımız şehir şebeke sularında tümünde bulanıklık  ve alüminyum miktarlarının insani tüketim amaçlı su yönetmeliğine uygun olmadığı tesbit edilmiştir "ifadelerini kullandı.


SASKİ'nin analiz sonucu şaşırtmıştı

SASKİ ise 23 Şubat tarihinde kentin içme suyunda çamur akması ve koku oluşması üzerine yaptırdığı analiz raporlarını açıklamıştı. Raporlarda sorun olmadığı açıklanırken, alüminyum oranın normal kriterlerin altında olduğunu öne sürmüştü. SAMÇEP, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ve Hıfzısıhha Kurumu'nu içme suyu analizlerini düzenli açıklamaya davet etti.


Alüminyum birçok hastalığa yol açıyor


Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Pirgil, içme suyundaki yüksek alüminyum oranının Alzaymır başta olmak üzere nörolojik hastalıklara yol açabileceğini, diyaliz hastalarını kötü etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Pirgil, Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde düzenlenen içme suyu analizi sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında, sudaki yüksek alüminyum oranın çeşitli hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.


BÜYÜKŞEHİR GÖREVİNİ YAPMALI


Pirgil, "Bu şehirde yaşayan insanların sağlıklı bir ortamda yaşamasından Samsun Büyük Şehir Belediyesi sorumludur ve acilen sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kronik alüminyum maruziyeti ile subklinik nörolojik etkiler (psikomotor ve bilişsel performans için nörodavranışsal testlerde bozulma ve subjektif nörolojik semptomların görülme sıklığında artış) arasında bir bağlantı olabileceği öngörülmektedir. Alüminyum maruziyetinin, insanlarda Alzheimer hastalığının başlangıcı veya gelişimi için bir risk etmeni olabileceği de ileri sürülmektedir. Sürekli hemodiyaliz tedavisi gören hastaların birçoğunda diyaliz demansı ve diyaliz ensefalopati sendromu görülmesiyle alüminyum üzerine diyaliz alan hastaların sağlığı üzerindeki araştırmalar sonucunda, paranteral solüsyonların ve diyaliz solüsyonlarının hazırlanması için kullanılan su ve hammaddeler yoluyla, diyaliz solüsyonları ve paranteral solüsyonlar için kullanılan ambalaj cinsleri ve hiperfosfatemi ile peptik ülser tedavisinde kullanılan oral alüminyum içeren antiasitler ve diğer hastalıklarda uygulanan alüminyum içerikli farmasötik ilaçlar nedeniyle alüminyum geçişleri olduğu saptanmıştır" ifadelerini kullandı.