Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak
GÜNCEL // 09 Ocak 2018 Salı 10:32

Bakanlar Kurulunun "muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak

Buna göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca  belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz  kömür verilecek.

Dağıtılacak kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları,  kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

Karar kapsamında 2018 yılında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye  Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel  Müdürlükleri  tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ ve TTK'nin CIF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslimnoktalarına kadar gönderilecek kömür, bu noktaların konumuna göre belirlenecek  nakil vasıtalarıyla söz konusu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.

TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan  temin edecek. Ayrıca TKİ bu karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli  hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık  veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilecek ve kendi sorumluluğunda  valiliklere ulaştırılmasını sağlayacak.

Teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında TCDD'ye öncelik  verilecek. İlgili kuruluşlarla TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol  yapılacak.


Dağıtım organizasyonu


İl ve ilçelerde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından  gerçekleştirilecek. Dağıtılacak kömürün niteliği, Isınmadan Kaynaklı Hava  Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olacak.

Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar KDV dahil  olmak üzere TKİ ve TTK tarafından ödenecek.

TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından karar kapsamında CIF satış  esaslarına göre vakıflara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı  sayılacak ve kanun çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenecek.

Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığının görüşleri alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek ve  karar 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe  girecek.

Karar hükümleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından  yürütülecek.