Kaymak: Türkiye'nin ayağa kalkması bazı ülkeleri rahatsız etmiştir
GÜNCEL // 23 Mayıs 2019 Perşembe 10:05

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yeniden ayağa kalkması ve uluslararası arenada aktif bir güç olarak yer alması bazı ülkeleri rahatsız etmiştir” dedi.

Kaymak: Türkiye'nin ayağa kalkması bazı ülkeleri rahatsız etmiştir

Vali Osman Kaymak, Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla Samsun Valiliği ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Karadeniz'de İsyan, Mübadele ve Propaganda" kitabının tanıtımı ve "100 Yıllık Yalan: Pontus Paranoyası Paneli"ne katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Osman Kaymak, panelin açılış konuşmasını yaptı.


Pontus meselesi hakkındaki görüşlerini belirten Vali Osman Kaymak, “Pontus meselesi, ortaya çıktığı günden bugüne, tarihî bir mesele olmaktan çok, Türkiye üzerinde projeksiyonları olan uluslararası güçlerin siyasî niteliğe dönüştürdükleri bir dava haline gelmiştir. Pontus meselesi, tarih, jeopolitik, propaganda, ayrılıkçılık, istihbarat ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok farklı kavram ve disiplinler aracılığıyla değerlendirilmesi gereken bir nitelik arz etmektedir. Sivil toplum kuruluşları üzerinden icra edilen ve güncel Pontus faaliyetleri kapsamında ifade edilebilecek önemli organizasyonlardan biri 1982 yılında düzenlenmiştir. Selanik'te ‘Anadolu Faciasının 60. Yıldönümü' adıyla tertip edilen konferansta, amacın ‘Karadeniz-Pontus ile Anadolu'nun diğer yörelerindeki Rumluk ve Rum kültürü ile gelecekte jeopolitik statü değiştiğinde Megali İdea'nın tahakkukunun mümkün olup olmayacağını tartışmak' olduğu belirtilmiştir. Yani değerli dinleyiciler, Türkiye'nin (sözde) yok olacağını varsayan bazı kesimler, ‘o güne' hazırlıklı olma doğrultusunda hareket etmekteydiler. İşte bu panel ve panelde tanıtımı yapılan ‘Karadeniz'de İsyan, Mübadele ve Propaganda' adlı kitap, Türk araştırmacılar tarafından, hem tarihsel boyutuyla hem de aktüel durumu itibariyle bölgeye ve Türkiye'ye yönelik icra edilen faaliyetleri ifşa etmekte ve tarihin nasıl kötüye kullanıldığını tartışmaktadır. Kuşkusuz bu kitap Pontus meselesi hakkında Türk araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaların mütevazı bir kısmıdır ancak yaratacağı etki bakımından ciddi bir potansiyele haizdir” diye konuştu.“Çarpıtılmış tarihi malzemeler ile soykırım iddiaları gündeme taşınmaktadır”


Bazı ülkelerin Türkiye'nin ayağa kalkmasından rahatsız olduğunu ifade eden Kaymak, şunları söyledi:


"Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yeniden ayağa kalkması ve uluslararası arenada aktif bir güç olarak yer alması bazı ülkeleri rahatsız etmiştir. Bu sebeple çarpıtılmış tarihi malzemelere dayalı olarak Ermeni ve Pontus Meselesi gibi Türkiye'ye itham eden sözde soykırım iddiaları gündeme taşınmaktadır. Biz bunun farkındayız. Onun için gerek tarihçilerimiz, gerek siyasetçilerimiz gerekse de konunun muhatabı olan diğer ilgili kesimler, ülkemizin geleceği adına bu tip sorunları sürekli servis yapanlara karşı teyakkuz halindedir. Bu panelin, Ankara ve İstanbul'da da benzerleri düzenlenecek. Yunan kamuoyunda farklı fikirlerin tartışılamadığı, farklı görüş sergileyenlerin politik ve akademik lince maruz kaldığı Pontus meselesini, bilimsel, entelektüel ve özgürlükçü merceklerle tartışmaya açmaktadır. Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öncü olduğu bu tarz faaliyetlerin artarak devam etmesini, bu ve benzeri çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temenni ederim.”


Kaymak'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu yönetiminde Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Çiçek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Erim, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okur, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Çapa, Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen'in konuşmacı olarak katıldığı ‘Karadeniz'de İsyan, Mübadele ve Propaganda' kitabının tanıtımı ve ‘100 Yıllık Yalan: Pontus Paranoyası Paneli' gerçekleştirildi. Panel, soru-cevap şeklinde son buldu.


Panele ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.