'İngiltere’nin Anadolu’da 450 okulu vardı'
GÜNCEL // 10 Kasım 2017 Cuma 19:16

Samsun Kavaklılar Derneği 10 Kasım dolayısıyla düzenlediği "Gazi Atatürk’ün Liderlik Özellikleri" konulu söyleşide konuşan eğitimci-şair-yazar Kazım Memiç, Osmanlı’nın son dönemlerinde Anadolu’da İngiltere’nin 450, Amerikalıların sadece Sivas’ta 20 tane azınlık okulu ve 7 tane üniversitesi olduğunu söyledi.

'İngiltere’nin Anadolu’da 450 okulu vardı'
Dernek Salonu’nda düzenlenen söyleşiye eğitimci şair-yazar-Kazım Memiç konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşuyla başlayan söyleşiden önce Samsun Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, 10 Kasım ile ilgili bir konuşma yaptı. UNESCO tarafından Atatürk’ün 100. yaş gününde 1981 yılında yayınladığı bir yazıyı paylaşan Ersin Erge, "Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında; renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu" metnini katılımcılarla paylaştı."1930 dünya ekonomik bunalımında biz, 7-8-9’luk kalkınma hızı gösterdik"

Atatürk’ün zor şartlarda çıkan bir lider olduğunu belirten Memiç, "Atatürk sadece Türk ulusunun değil dünyanın en önemli lideridir. Geçtiğimiz yıllarda Amerikalı bir profesör 18 yıllık çalışması sonucunda dünya liderleri sıralaması yapmıştır. Bu araştırmada Mustafa Kemal Atatürk birinci sırada yer almıştır. Bunun yanında Amerika başkanlarından Bush, ’Hiç kuşkusuz milenyumun lideri Atatürk’tür’ demiştir. Atatürk çok zor zamanlarda Cumhuriyet’i kurmuştur. Osmanlı’dan kalan borçlar, devletin ve milletin ekonomik durumu o zamanlar çok kötü haldeydi. Yetişmiş insan gücü yok denecek kadar azdı. Atatürk o yokluk dönemlerinde 46 tane fabrika kurdu. İlk on yılda doğudan batıya kuzeyden güneye demir yolları yapıldı. Anadolu insanının gücü ile bunu yaptı. Eğitim birliği yasası çıkardı. Bundan önce sadece Amerikalıların Sivas’ta 20 tane azınlık okulu vardı. İngiltere’nin 450 tane okulu vardı. Anadolu’da Amerika’nın 7 tane üniversitesi vardı. Bizim bir tane İstanbul’da Darül Fünun vardı. Zaten bunlar bizi Serv’e getirdi. Mustafa Kemal’in liderliği sadece baş öğretmenliğinde değil, siyasi kişiliğinde değil ekonomide de kendini gösteriyor. 1930 dünya ekonomik bunalımında biz 7-8-9’luk kalkınma hızı gösterdik" dedi.

Dernek Başkanı Ersin Erge, programın ardından Kazım Memiç’e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.
'İngiltere’nin Anadolu’da 450 okulu vardı'