Bakanlık 100 kaymakam adayı alacak
GÜNCEL // 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:02

ÖSYM'nin yapacağı sınavla Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 kaymakam adayı alınacak

Bakanlık 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığının "Kaymakam Adaylığı Sınavı"na  ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak  1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler,  hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az  4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar, 100 kaymakam adayıalımı için yapılacak  sınava başvurabilecek.


Adaylar başvurularını 5-12 Temmuztarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak ve  sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak.

Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri,  sınav tarihi ve saatini gösteren "sınava giriş belgesi" düzenlenecek. Başvuru  koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek  ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

Sınava girecek adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında "e-işlemler"  bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM  adına 180 TL sınav ücreti yatıracak. Banka veya ATM'lerden sınav ücreti ödemesi  kabul edilmeyecek.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda  gerçekleştirilecek.


Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM'nin internet  adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri "Sınava  Giriş Belgesi" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportu  ile kabul edilecek.

Soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan  nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek.

Sınav için gerekli olan iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete  her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek.


Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak başvuru süresi  tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma,  hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç ve gereç  kullananlar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile  belgelendirilerek, dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta çarşamba günü saat  17.00'ye kadar ÖSYM-Engelli Adaylar Daire Başkanlığına (EADB) ulaştırmaları  gerekecek.

Sınav, 2 Eylül'de Ankara'da yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.  Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 34  sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan  Bilgisi Testi uygulanacak.

Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı  ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri  çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.


70 ve üzeri puan alan 400 aday mülakata katılacak


Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan  üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en  yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak.

Bu kapsamda 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan ilan edilen  kadronun 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla  aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri  Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.


Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat  tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin  nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler  İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden (www.icisleri.gov.tr)  duyurulacak. Resmi internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmünde olacak ve  yedek liste ilan edilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr"  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.  İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.