'Atakum raporu içleracısı'
GÜNCEL // 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
'Atakum raporu içleracısı'

ADRESE TESLİM İHALELER
Cumhuriyet Halk Partisi Eski İl Başkanı Tufan Akcagöz, Atakum Belediyesi 2017 yılı Sayıştay raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayıştay raporunun, çok ciddi iddialar ve kamu yönetimi açısından da çok vahim olayları içerdiğini dile getiren Tufan Akcagöz, "Rapor, Atakum Belediyesi'nin kötü yönetildiği, Belediye'nin maddi olarak da zarara uğratıldığına dair bilgiler içeriyor. Belediye, Otopark Yönetmeliği uyarınca alması gereken otopark bedellerini almış, bu meblağ Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmamış ve otopark yapımında kullanılması gereken 853.368,54 TL., belediyenin mevcut giderleri için kullanılmış. Teknik şartname, mevzuata aykırı olarak hazırlanmış, buna göre personel alınmış ve araç temin edilmiş. Bunun adı, adrese teslim ihaledir.  Sayıştay bunları tek tek ele almış ve saymış.
364 adet belediye hizmet alanları dahilinde muhtelif daire ve müdürlüklere hizmet destek alım işi.; bir temizlik şirketi yüklenimindeki 124 personel hizmet alım işi; yönetmeliğin 16'ncı maddesinde belirtilen,belirli bir marka veya modele yönelik hizmet alım işinde, marka, özellik ve tanımlamalara yer verilmesi hükmüne aykırılık, bunlardan bir kaçı." dedi.

BORÇLANMA SINIRI AŞILMIŞ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirtilen yasal borçlanma sınırının da aşıldığını söyleyen Tufan Akcagöz, "31.12.2017 tarihi itibariyle toplam borç stoku 128.775.893,38 TL. iken, borçlanma sınırını aşan miktar, 49.055.772,62 TL. Yani, Atakum Belediyesi, fazla borçlanmış. Atakum Belediyesi'nin, 311.053,14 TL. tutarındaki alacağı zamanaşımına uğramış. Bu çok vahim bir durumdur. Kaybolan, kamunun parası, kaybedilen, kamu hizmetlerinin görülmesi için harcanacak olan paradır. Kurum taşınır ve taşınmazlarının kiralanmasında yasaya aykırılık yapılmış. Doğrudan temin ve pazarlık usulu ile yapılan alımlarda ise % 10'luk limitin, % 85 oranında aşıldığını görüyoruz. Sayıştay, raporunu, "Amirler ve memurlar müteselsilen sorumludur" diye noktalıyor ve tüm sorumluların görevi kötüye kullanmak fiilinden dolayı cezai anlamda soruşturulması gerektiğine işaret ediyor" diyekonuştu

Akçagöz sözlerini şöyle noktaladı; "42 sayfadan ibaret Sayıştay raporu, ihbar niteliğinde olup, konunun çözüme kavuşturulacağı yer, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'dır. Samsun Cumhuriyet Savcılığı derhal ve re'sen harekete geçmeli ve gerekli prosedürleri tamamlayarak, Belediye ve sorumlular hakkında işlem başlatmalıdır. Ortada çok büyük bir kamu zararı ve kanuna aykırılık söz konusudur"