Şahin: Kırsal Kalkınma Merkezi kuruyoruz
EKONOMİ // 13 Aralık 2017 Çarşamba 20:44

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, tarıma ve çiftçilere destek ile yeni mahalle olan köylerde faaliyetleri yürütmek; ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla “Kırsal Kalkınma Merkezi” kuracaklarını söyledi.

Şahin: Kırsal Kalkınma Merkezi kuruyoruz
Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Kırsal kalkınma; kırsal alanların varlığının devam ettirilmesi, kır ile kent arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasıdır. Baframız bir tarım ve hayvancılık şehridir. Kırsal Kalkınma Merkezi ile bu potansiyellerimizin daha verimli hale getirilmesine katkı vermek istiyoruz. Kırsal Kalkınma Merkezimiz aynı zamanda önümüze hedef olarak koyduğumuz Bafra Tarım Teknoparkımızın da alt yapısını oluşturacaktır. Kırsal Kalkınma Merkezi ile sürdürülebilir tarımsal üretime destek sağlanacak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştıracağız. Gıda, tarım ve hayvancılıkta yenilikçi çözümlerin gündeme gelmesini sağlayacağız. Teşvik ve desteklerden haberdar etmek, kurumlar arası diyaloğu ilerletmek, bilgi paylaşımında bulunmak, bilimsel yayınları ulaştırmak gibi çalışmaları hayata geçireceğiz. Kısacası tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin üretimi ve kazancını artırmaya katkı yapmak istiyoruz” dedi.

Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Kırsal Kalkınma Merkezini tarıma, hayvancılığa ve çiftçilere destek vermenin yanı sıra yeni mahalle olan köylerimizdeki faaliyetleri yürütmek, insanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla kuruyoruz. Burada bir örneği vermek istiyorum. Ekonomik canlanmada artık turizmin büyük bir önemi vardır. Turizmde sadece deniz turizmi, eğlence, tarih turizmi değildir. Kırsal turizm de vardır. Küreselleşme olgusuna bağlı olarak dünyada birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de bir takım değişimler meydana gelmiştir. Dünyadaki yeni turizm eğilimleri talebe bağlı olarak tarih, sağlık, doğa yürüyüşü, kültür ve kırsal turizm yönünde gelişmektedir. Bu tarz turistik arz potansiyeline sahip ülkeler veya bölgeler turizm talebine bağlı olarak geliştirdikleri yeni turizm politikalarıyla kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmektedirler. Ülkemizin bu potansiyelleri vardır. Baframız da coğrafik konumundan dolayı tarih, doğa yürüyüşü, kültür ve kırsal turizm gibi çok sayıda seçeneğe sahiptir. Bu seçeneklerin en önemlilerinden biri de kırsal turizmdir. Doğa yürüyüşü, Kuş Cennetimiz, barajlarımız, Asar Kale ve yöresel yemeklerimiz ile de kırsal turizm de farklı bir avantajımız olacaktır. Biz Baframız ve insanlarımız için bir başlangıç yapıyor ve alternatif kalkınmalar ve ekonomik imkânlar üretmeye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz ve yeni mahallelerimizde yaşayan insanlarımız için ‘bir belediyeden daha fazlası’ olmaya çalışıyoruz.”