Hayvanlarda aşılama sona erdi
EKONOMİ // 10 Temmuz 2020 Cuma 22:19
Hayvanlarda aşılama sona erdi
Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 10 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve büyükbaş hayvanlarda uygulanan Şap ve LSD Aşılama Programları sona erdi. 

Şap hastalığına sığır, manda, koyun ve keçilerin yanı sıra yabani çift tırnaklı hayvanlar duyarlı olup ekonomik kayıplar oldukça yüksek. Hastalığın direk ekonomik kayıpları arasında özellikle genç hayvan ölümleri, süt veriminde ortalama % 15 ve et veriminde % 10 düşme, üreme performansında düşme, ticarete getirilen kısıtlamalar sayılabilir. Özellikle buzağı ve kuzular hastalığa karşı son derece hassas olup % 80’lere varan oranlarda ölümlere yol açabilir.

Hastalıktan korunmanın en önemli yolu, hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanması. Ayrıca hayvancılık işletmelerinde, temizlik ve dezenfeksiyon gibi önlemler ile dışarıdan yeni satın alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmeli.

Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olup, deride yumruların ve nodüllerin görülmesi ile karakterize. Hastalıktan kaynaklı % 45-65 oranında verim kayıpları meydana geliyor.  LSD hastalığına yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf ediliyor. Hastalıktan korunmanın en önemli iki yolu, hayvanların hastalığa karşı aşılanması ve bulaşmada rol oynayan sineklerle mücadele.