Arıcılıkta kimyasal mücadele
EKONOMİ // 14 Mart 2020 Cumartesi 07:58
Arıcılıkta kimyasal mücadele

Arıcılık, zengin bitki örtüsü ve farklı ekolojik bölgelere sahip olan Ülkemiz için önemli bir tarımsal üretim alanı. Ayrıca bal arıları, bal üretimi yanında tozlaşmaya katkısıyla bitkisel üretimdeki verim artışlarında da önemli rol oynuyor.

Zirai mücadele ise verimliliğin artırılması yolunda tarımda başvurulan yöntemler arasında. Bugün sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre mücadele prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edilmekte ve en son çare olarak da mecburen kimyasal mücadele önerilmekte.


Arıcılığımızın bu mücadeleye konu kimyasal ilaç ve uygulamalardan zarar görmemesi konusunun önem kazandığı bugünlerde, konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçlarından zarar görmemesi amacıyla bir dizi önlem almayı Bakanlığımız direktifleri doğrultusunda kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu bağlamda ilimizde yürütülen zirai mücadele ilaçlamaları hakkında arıcılara bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, ilaçların kullanımından en az bir hafta önce arı üreticilerinin ilaçlamadan haberdar edilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, İlaçlamaların akşam üzeri veya sabah erken saatlerde (arıların uçuş yapmadığı zamanlarda) yapılması, tercihen arılar için zehirli olmayan bitki koruma ürünlerinin seçimi, doğru zaman ve uygun dozda kullanılması, son ilaçlama- hasat arasındaki süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması gibi konulara yapılacak eğitimlerde ağırlık verilmesi karara bağlandı" diye konuştu.