Veteriner fakültesinde aşı çalışması
EĞİTİM // 18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:54
Veteriner fakültesinde aşı çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Çiftci, hayvan hastalıklarıyla ilgili aşı geliştirme çalışmalarını OMÜ Üst Yönetimi ile paylaştı.

 

Rektörlük Toplantı Salonu’ndaki hayvansal aşı geliştirme faaliyetlerine yönelik bilgilendirme toplantısına; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Proje Yönetim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas katıldı.

 

Toplantıda ayrıca, Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Merve Gizem Sezener ile “aşı” konusunda doktora 100/2000 bursiyeri Veteriner Hekim Volkan Enes Ergüden de hazır bulundu.

 

Sunumunun başlangıcında, kurmayı planladıkları “Veteriner Bakteriyel Aşı Geliştirme ve Validasyon Merkezi”nden bahseden Prof. Dr. Alper Çiftci, bu Merkez sayesinde OMÜ bünyesinde bölgedeki bakteriyel hastalıklardan korunmaya yönelik bilimsel araştırmalar yapmayı ve bunun çıktılarını ürüne dönüştürmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda sunmayı amaçladıklarını söyledi.

 

 

Hâlihazırda tamamlanmış aşı geliştirme çalışmalarının olduğunu belirten Prof. Dr. Çiftci, inek meme hastalıklarıyla ilgili aşı çalışmalarının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) projesi dâhilinde ve balık hastalıklarıyla ilgili aşı çalışmasının da TÜBİTAK proje yürütücülüğüyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Özellikle balık hastalıklarına yönelik aşının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Çiftci, kültür balıkçılığıyla ülkemizde önemli yere sahip olan Samsun’un, balık aşılarına olan ihtiyacı konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı.