Uzmanlardan Teog Değerlendirmesi
EĞİTİM // 25 Kasım 2015 Çarşamba 00:00

Uzmanlar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ikinci dönem TEOG ortak sınavının birinci oturumu, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 174 bin 427 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Ortak sınavlar, yurt içinde 970 merkez, 16 bin 237 okul, 91 bin 349 salonda, yurt dışında ise 7 ülke, 14 merkez, 22 okulda yapıldı. Sınavlarda 200 bin öğretmen görev aldı. Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri soruları değerlendirdi. Türkçe sınavındaki soruların MEB kazanımlarına ve müfredata uygun olduğunu söyleyen Uğur Okulları Türkçe Akademik Kurul Başkanı Handan Büke, “Anlam, dil bilgisi, yazım ve noktalama konularından sorular var. Anlam sorularında bir iki belirleyici soru vardı. Bunun dışındaki anlam soruları öğrencinin rahatlıkla anlayabileceği düzeydedir. Anlam soruları içinden parçada anlam soruları geçtiğimiz yıl TEOG-1 sorularıyla uzunluk bakımından benzerlik gösteriyor. MEB’in yayınladığı kazanım testlerine ve değerlendirme sınavlarına benzer yapıda sorulmuştur. Metinler dil bakımından açık ve doğru seçeneğe rahatlıkla yöneltebilecek niteliktedir. Deyimler sorusu günlük hayatta öğrencilerin rahatlıkla karşılaşabileceği tarzda sorulmuştur. Dil bilgisi soruları konu bilgisi yeterli olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda hazırlanmış, yazım ve noktalama soruları ise beklenen tarzda gelmiştir” dedi.

Türkçe sınavının içeriği hakkında da bilgi veren Büke, “Sınavın içeriği parçada anlam, sözcükte anlam, cümlede anlam, söz sanatları, yazı türleri, anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları, deyimler, eylemsi, cümlenin ögeleri, yazım bilgisi ve noktalamadan oluşmuştur. Beklenmedik tarzda soru sorulmamıştır” diye konuştu.

Matematik sınavındaki soruların MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olduğunu söyleyen Uğur Okulları Matematik Akademik Kurul Başkanı Zuhal Namlısoy ise, “Sorularımız kareköklü, üslü sayılar, sayı örüntüleri ve özdeşlik tanımından sorulmuştur. Geçen yıllarda yapılan TEOG sınavına göre daha problem ağırlıklı bir sınav olmuştur. Temel bilgiler içeren çözümü kolay soruların yanı sıra yorum gerektiren sorular da vardı. Bazı sorular 7. sınıf bilgisi gerektiren kısımlar içermektedir. Genel olarak 3 veya 4 soru eleyici diyebiliriz. Beklenen düzeyde sorular sorulmuştur” açıklamalarında bulundu.

“Din kültürü ve ahlak bilgisi sınavının soruları MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun şekilde sorulmuştur” diyen Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Başkanı Hatice Boztaş, “1. ünite olan ’kaza ve kader’ sınavın içeriğini belirlemiştir. Beklendiği gibi daha çok anlamaya dayalı sorulara yer verilmiştir. Doğru okuyan ve okuduğunu iyi yorumlayan öğrenciler sınavdan iyi bir sonuç alabilirler” dedi.