Türkiyat Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in Kazakistan Ziyareti
EĞİTİM // 9 Kasım 2015 Pazartesi 00:00

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Korkıt Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi ile Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi’nin davetlisi olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Türk Halklarının Ortak Yazı Dili Tarihi” adlı dersi vermek üzere 12-30 Ekim 2015 tarihleri arasında önce Kızılorda ve daha sonra Almatı’da bulundu.

Türkiyat Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in Kazakistan Ziyareti
Kasapoğlu Çengel’in ilk olarak Korkıt Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi’ne konuk olurken, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kılışbay Aldabergenulı Bisenov ile yapılan toplantıda Korkıt Ata ve Gazi Üniversitesi arasındaki kültürel değişim, bilim adamı yetiştirme programı ve araştırma projeleri gündeme getirildi. Rektör Bisenov, Gazi Üniversitesi ile yapılan kültürel anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Gazi Üniversitesine yapmış oldukları ziyaretlerden çok verim aldıklarını ve bu temasların kendilerine büyük katkı sağladığını; Gazi Üniversitesinin, Türk halklarının temel değerlerinden biri olan misafirperverliği çok iyi temsil ettiğini ve bu vesileyle Türkiye Üniversiteleriyle anlaşma çerçevesinde Gazi Üniversitesini ilk sıraya koyduklarını ifade etti.

Hülya Kasapoğlu Çengel, Korkıt Ata Kızılorda Devlet Üniversitesinde gerçekleştirdiği lisansüstü derslerinde Türklerin tarih boyunca kullandıkları yazı sistemleri, ortak dil tarihi, ortak edebî dille yazılan eserler ve bu eserler üzerine yapılan araştırmalar konusunda dersler ve aynı konularda Korkut Ata’daki meslektaşlarına konferanslar verdi.

Kasapoğlu Çengel, ziyaretinin ikinci bölümünde Almatı Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinde değerlendirme toplantısına katılırken üniversite yönetimi kendi doku ve kültürlerine yakın bulduklarını ifade ettikleri Gazi Üniversite ile akademik işbirliğine fazlasıyla önem verdiklerini ve bunun kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu Çengel Almatı Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinde Kazak Dili ve Edebiyatı yüksek lisans/ doktora öğrencilerine ve öğretim üyelerine Türk halklarının ortak edebi dil tarihi konusunda derslere ve konferanslara katıldı.

Kasapoğlu Çengel’in Kazakistan ziyareti Kızılorda televizyonu ve basınında geniş yer alırken, Kızılorda televizyonu Çengel’in Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesindeki derslerini ve çalışmalarını anlatan bir program yaptı. Yazılı basında ise H. Kasapoğlu Çengel’le “Kızılordalıların misafirperverliğine hayranım” başlığı ile bir röportaj yayınlandı.
Türkiyat Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in Kazakistan Ziyareti