Samsun'da matematik sempozyumu
EĞİTİM // 1 Eylül 2019 Pazar 08:12
Samsun'da matematik sempozyumu
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Matematik Sempozyumu’nun 32.’si, TürkMatematik Derneğinin (TMD) desteği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğiylebaşladı.OMÜ ve Türk Matematik Derneği paydaşlığında OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programına; Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu,OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, TMD Başkanı Prof. Dr. Burak Özbağcı, AyvacıkBelediye Başkanı Halil Kalaycı, Atakum İl Meclis Üyesi Avukat Fikret Can Demir, AK PartiSamsun İl Başkanı Ersan Aksu, OMÜ Matematik Bölümü ve Sempozyum Düzenleme KuruluBaşkanı Prof. Dr. Emin Kasap, Çarşamba Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürüEmre Gündem katıldı.Türkiye’nin pek çok üniversitesinden 165 akademisyen ve araştırmacıÜlkemizde matematik alanında araştırma yapan bilim insanlarını, genç araştırmacıları vematematik biliminin gelişimine katkıda bulunan, ilgi duyan herkesi bir araya getirerek, davetlikonuşmacılar, bildiriler, poster sunumları ve diğer etkinlikler ile matematik alanındakigelişmeleri paylaşmayı amaçlayan 32. Ulusal Matematik Sempozyumu için Türkiye’nin farklıbölgelerindeki pek çok üniversiteden 165 akademisyen ve araştırmacı Samsun’a geldi.

“Bağımsızlık meşalemizin yandığı Samsun’da böyle bir organizasyona ev sahipliğiyapmanın onurunu yaşıyoruz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan sempozyumun açılış konuşmasında sözalan OMÜ Matematik Bölümü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. EminKasap “Üniversitemiz, bağımsızlık meşalemizin yandığı bu şehirde böyle bir organizasyona evsahipliği yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyor.” dedi.

“Samsun; inancın, ümidin ve başarının şehridir”

Ulusal kurtuluş mücadelesinde Samsun’un önemi ve rolünden bahseden Prof. Dr. Kasapsözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli misafirlerimiz bu şehir herhangi bir şehir değildir;Türkiye’nin kuruluşunu müjdeleyen şehirdir. Bu şehir, inancın ve ümidin şehridir, başarınınşehridir. Ümidin inanca, inancın başarıya dönüştüğü şehirdir. Bugün bu topraklarda başımızdik ve onurlu yaşıyorsak bunu yüzyıl önce bu şehirde kıvılcımı tutuşturulan istiklal ruhu yani19 Mayıs ruhuna borçluyuz. 19 Mayıs 1919 ruhu ilk günkü gibi taze ve diridir. Ülkemizin enönemli ateşleyici gücü de 19 Mayıs ruhudur. Bu ruh hep var olacak ve bu ruhun verdiğimanevi güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bildiğiniz üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’açıktığında Samsun halkında gördüğü dirayet ve cesaret karşısında Gazi Mustafa KemalAtatürk ‘Ben Samsun halkını gördüğüm zaman memleket ve millete ait olan bütüntasavvurlarımın ve kararlarımın bir kez daha yerine getirilebilir olduğuna inandım’ demiştir.”

“Temel bilimlerde ne kadar ilerlersek dışa bağımlılığımız o derece azalacaktır”
Konuşmasında temel bilimlerin vazgeçilmezliği ve hayatiliğine vurgu yapan Bölüm BaşkanıProf. Dr. Kasap, devamında “Bilindiği üzere matematik, fizik, kimya ve biyoloji temelbilimlerdir. Bu bilimler, yüzyıllardır uygarlığın en önemli yapı taşları oldu. Mevcut yaşamımızıdaha iyi sürdürebilmemiz, çevremizde yaşananları daha iyi anlayabilmemiz ve içerisindebulunduğumuz evreni daha iyi tanıyabilmemiz için temel bilimlere ihtiyacımız var. Teknolojiyitemel bilimlerin çıktılarıyla geliştirmekteyiz. Temel bilimlere gereken önemi vermediğimiztakdirde bunun sıkıntılarını ileri dönemlerde yaşayacağımız aşikârdır. Bu konuda yeteri kadarinsan gücü oluşturduğumuz ve araştırma faaliyetlerini yeterince geliştirdiğimiz takdirde birçokteknolojik üründe dışa bağımlılığımız azalacaktır. Bu ve bunun gibi etkinliklerin, ülkemizdetemel bilimlerin gelişmesine hizmet edeceğini, bunun sonucunda da dışa bağımlılığımızınazalarak bağımsızlığımızın perçinleneceğini düşünmekteyim. Etkinliğin, bağımsızlığımızınyüzüncü yılında Samsun’da yapılmasının bu bağlamda önemli ve değerli olduğunusöyleyebilirim. Bir kez daha açılış törenimize ve etkinliğimize katılmanızdan dolayı hepinizeteşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum.” sözlerine yer verdi.“Kurtuluşumuza ilk adımın atıldığı Samsun’umuza ve bu isimle şereflenen Üniversitemize hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek konukları selamlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhanda matematiğin ve diğer temel bilimlerin eşlik etmediği hiçbir bilim dalının üst noktalaraulaşmasının mümkün olmadığını vurguladı.

“Mücadelemizi bilim ve teknolojiyle sürdürmek zorundayız”
100 yıl önce canla, bedenle, yürekle ve kanla kazanılan Millî Mücadele’nin, günümüzde bilimve teknolojiyle devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Vekili Ceyhan “100 yıl sonratekrar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Her mücadele kanla, topla ve tüfekle olmuyor.Devam ettirmemiz gereken; yine ulusal kurtuluş mücadelemiz gibi çok büyük bir onurmücadelesidir ki bağımsızlığımız kesinlikle ama kesinlikle buna bağlıdır. Ben şuna inanıyorum:Bir sempozyum; sadece bir bildiriye yer verip, bilimsel olarak sunumumuzu yaparakbulunduğumuz şehre döndüğümüz bir etkinlik değildir; bilimin tartışıldığı, bilinmeyenlerinfarklı görüşlerle ortaya konulduğu, ama çok daha önemlisi, sosyal olarak insanlarınbirbirleriyle buluştuğu ve akademik ağlarını geliştirdiği ortamlardır. Dahası bu tür sempozyumve kongreler, yapılan kritiklerin büyük bir heyecanla ve can kulağıyla dinlenip, farklı bakışaçılarının kazanıldığı aktivitelerdir. 32 yıldır geleneği devam ettiren matematik camiası da birkez daha bu sempozyumla kendini ispat etmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Ulusal sempozyum ve kongreler bir araştırmacının akademik ilerlemesine katkısağlıyor”

Uluslararası kongre ve sempozyumların önemine değinen Rektör Vekili Prof. Dr. Ceyhan,varlığımızı ve bilgi alışverişimizi bu ortamlarda sağladığımıza işaret ederek devamında “Öteyandan da ulusal sempozyum ve kongrelerimizi asla ve asla ihmal etmemeliyiz. Biraraştırmacının akademik ilerlemesine dair bir fikir beyan etmek için o kişinin kendi mesleğiyleilgili ulusal etkinliklere katılıp katılmadığına ve bu ortamlardan yararlanıp yararlanmadığınadikkat etmeliyiz. Zira ben şahsen bu farkındalığı ve duyarlılığı çok önemsiyorum zira buanlamda ulusal kongre ve sempozyumlar, uluslararası olanlardan çok daha önemlidir.”değerlendirmesinde bulundu.Rektör Vekili Ceyhan sempozyumun, Türkiye’nin ilerlemesine ve kalkınmasına hizmet edecekkonuların tartışılmasına ve anlaşılmasına vesile olmasını dilerken, disiplinler arası çalışmalardadaha çok yer almamız gerektiğinin öneminin altını çizdi. Katılımcılara şükranlarını sunan Prof.Dr. Ceyhan, verimli bir sempozyum temennisinde bulundu.

Ardından konuşan TMD Başkanı Prof. Dr. Burak Özbağcı, 32. Ulusal MatematikSempozyumu’nun 100. Yılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadeleyi başlattığı ve ilkadımı attığı Samsun’da gerçekleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.“TMD Başkanı olarak karşınızda olmaktan gurur duyuyorum” diyen Başkan Özbağcıkonuşmasında Türk Matematiği Derneği hakkında bilgiler paylaşırken, İmaginary Sergisi baştaolmak üzere Dernek olarak gerçekleştirdikleri lisans bursları, yaz okulları ile Tosun Terzioğluanısına yayımladıkları Matematik Dünyası dergisinden söz etti.3 Eylül’e kadar devam edecek sempozyumda; “analiz, cebir, sayılar teorisi, geometri, topoloji,diferansiyel denklemler, olasılık ve istatistik, uygulamalı matematik, mantık ve matematiğintemelleri, matematik eğitimi ve diğer konular, genel konuşmacılar, dizi konuşmacılar veçağrılı ana konuşmacılar tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak.Açılış konuşmaları sonrasında, OMÜ Matematik Bölümü ve Sempozyum Düzenleme KuruluBaşkanı Prof. Dr. Emin Kasap, Millî Mücadele’nin 100. yılı kapsamında sempozyuma 100.sırada kayıt yapan Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit Can’a hediyesinitakdim ederken Çarşamba Belediye Başkanı adına Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürü EmreGündem’e de plaketini teslim etti.Bunun yanı sıra Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan da Atakum Belediye Başkanı adına İlMeclis Üyesi Avukat Fikret Can Demir’e plaketini verdi.Öte yandan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı da plaketini Türk Matematik DerneğiBaşkanı Prof. Dr. Burak Özbağcı’dan aldı.Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Birsen Sağır Duyar ise Aycan Alarm Güvenlik SistemiAnonim Şirketi Başkanı Cemil Aycan’a plaketini takdim etti.