OMÜ'den TÜBİTAK başarısı
EĞİTİM // 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:05

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (OMÜ-TTO), TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında başvuru sürecinde destek verdiği projelerin 7’si birinci aşamayı geçti.

OMÜ'den TÜBİTAK başarısı

“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5’inci maddesi çerçevesi kapsamında ve Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ile Çağrı Programı Danışma Kurullarınca (ÇPDK) yapılan değerlendirme sonucunda, OMÜ-TTO’nun destek verdiği ve birinci aşamayı geçen 7 projenin 5’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerine, biri Sampa Otomotiv’e, diğeri ise Kırıkkale Üniversitesine ait.

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Andaç, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Miraç Eren, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Eminoğlu’nun projeleri ana proje olarak birinci aşamayı geçerken Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar’ın projesi alt proje olarak birinci etabı geçti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Ural ile OMÜ-TTO tarafından hazırlanan bir başka proje ise Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berat Serdar Akdeniz’in yürütücülüğünde birinci aşamayı geride bıraktı.