OMÜ'de ihale eğitimi
EĞİTİM // 7 Aralık 2018 Cuma 17:13
OMÜ'de ihale eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi, OMÜ ile diğer kamu kurumlarının idari personeline yönelik "e-İhale Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenledi.

 

Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Çiğdem Gökçe ile Kamu İhale Uzmanı Melek Çelik'in sunumlarıyla katılımcıların bilgilendirildiği hizmet içi eğitim programının

açılış konuşmasını yapan Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cengiz Çelik, hizmet içi eğitim programlarıyla personelin bilgi birikimini geliştirmeyi, çalışanlara ödev ve sorumluluklarını hatırlatmayı, yönetimde ve uygulamada verimliliği arttırmayı, OMÜ'nün misyon, vizyon ve kalite hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Verimliliği arttırmak ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla güncellenen kamu ihale mevzuatı ile birlikte e-ihale sisteminin devreye alınmasıyla elektronik ihale uygulamaları konusunda birçok yenilik getirildiğini ifade eden Cengiz Çelik, "Bu yenilikler nelerdir ve neler hedeflenmektedir? Bu sorulara Kamu İhale Kurumundan davetlimiz olan değerli eğitimcilerimiz Grup Başkanı Çiğdem Gökçe ve Kamu İhale Uzmanı M. Melek Çelik cevap verecekler. Bu bağlamda kendilerine, bize bu güzel imkânları sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'e ve programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 

"Amir ve personel açısından Türkiye'nin en şanslı genel sekreteriyim"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in selamını ileterek konuşmasına başlayan OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı da kendini Türkiye'nin en şanslı Genel Sekreteri olarak hissettiğini belirterek, "Çünkü yaptığım doğru her işte bana sahip çıkan, destek veren bir amirim ve dürüst, çalışkan ve özverili personellerim var. Onlara layık olabilmek ve gösterdikleri özverinin karşılığını vermek için, çalışmalarına katkı sunmak için Allah biliyor gece-gündüz düşünüyor ve çalışıyoruz. OMÜ, 7 bine yakın personeli ve 56 bin öğrencisi ile büyük bir aile ve Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri. Personelimiz ile aile ortamında özverili bir şekilde, hizmet kalitesini daha yüksek yerlere çıkarmak için çalışıyoruz. Bu aileye layık olabilmek, onların sevk ve idaresini daha verimli bir hale getirebilmek için bir şeyler yapmamız şart. Bu nedenle bu program bizim yaptığımız birçok çalışmadan bir tanesi. Düzenlemiş olduğumuz e-İhale eğitimine 78 kamu idaresinden ve üniversitemizden katılan 410 satın alma işleri ile ilgili çalışma yapan personel teveccüh edip katılmışlardır. Kendilerine Üniversitem ve şahsım adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

 

"Türkiye'nin ilerlemesi için herkes işini en iyi şekilde yapmalı"

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle zaman zaman sıkıntıya sokulduğunu kaydeden Genel Sekreter Kabadayı, "Suriye, Irak gibi komşu ülkelerin yaşadıkları ve ülkemize yaşatılmak istenenler ortada. Bu memleketi ileriye taşımak için, çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak için başkalarına değil kendimize güvenmeli, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmalıyız. İşte o zaman kimse bize zarar veremez. Hangi mevkide ve makamda olursak olalım, ister çöpçü, ister öğretmen ister idareci, işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu sayede kimseye boyun eğmeyiz. Zaten tarihimize baktığımızda da millet olarak özelliğimiz boyun bükmeye müsait değil. Bu eğitimi de işimizi daha iyi yapabilmek, bu memlekete daha faydalı olmak için alıyoruz" şeklinde konuştu.

 

"OMÜ şeffaflık ve daha fazla katılım için doğrudan temin usulü ile yapılan satın alma işlemlerini web sayfasında ilan

ediyor"

e-İhalenin temellerinin 2010 yılında EKAP'la (Elektronik Kamu Alımları Platformu) atıldığını belirten Menderes Kabadayı, "2002 yılında yasalaşan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, günün ihtiyaçlarına göre değiştirilerek kamu kaynaklarının etkin verimli ve daha tasarruflu kullanılması ve saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamak için yenilikler yapılmaktadır. Daha şeffaf nasıl olunabilir? Kamu ihalelerinde katılım daha yüksek, daha objektif ihaleler nasıl olabilir? Bunların çareleri aranıyor. e-İhalenin de bunlardan birisi ve en önemli yeniliklerinden olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan e-İhalenin yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması hedeflenmiş ve bu bağlamda 19 Haziran 2018 tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile hizmet alımlarında 1 milyon ve mal alımlarında 8 milyon TL ile sınırlandırılan e-İhaledeki parasal sınır, 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle kaldırılarak daha yaygın hale getirilecektir. Kamu alımlarında rekabetin arttırılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif sahibi isteklilerinin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar üzerinden yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan 'elektronik eksiltme' uygulamasının devreye alınmasının da ihalelerde rekabeti artıracağı kuşkusuzdur. Bu uygulamaların yeni olması nedeniyle birtakım aksaklıklar elbette olacaktır ama amaç şeffaf ve katılımı yüksek ihaleler yapmaktır. Üniversitemiz almış olduğu bir kararla yasal zorunluluk olmadığı halde, doğrudan temin usulü ile yapılan alımları, çok acil olanlarının dışında tamamını web sayfasında ilan etmektedir. Burada yüzde 95 başarıya ulaşmış durumdayız. Bu uygulamamız e-İhale sistemine benzemektedir. Üniversitemiz bu uygulamalarla alımlarını daha şeffaf yapmayı ve isteklilere fırsat eşitliği sunarak daha yüksek katılım sağlamayı amaçlamaktadır. Bu uygulamaların yaygınlaşması kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Şu an bir kartuş alımı için bile Türkiye'nin her yerinden teklifler gelebiliyor. Bu durum iş yükü ve sorumluluğu arttırıyor ama katılım ve şeffaflığı da arttırıyor. Dolayısıyla alım maliyetlerini aşağıya çekiliyor. Tabi belli bir dönem sonra istatistiksel rakamlar durumu daha net gösterecek bize. Ama şu anki göstergeler bunun doğru bir adım olduğunu söylüyor" ifadelerinin kullandı.

 

"Kazancın bir numaralı kuralı tasarruftur"

Kamu İhale Kurumunun istatistiklerine göre Türkiye'de bir yılda 3 milyar TL civarında 'doğrudan temin usulü' alım yapıldığını dile getiren Kabadayı, "Bu çok büyük bir rakam. Bu alımlara şeffaflık ve tasarruf getirirsek ülkemizi büyük bir maliyetten kurtarırız ki kazancın bir numaralı kuralı tasarruftur. Kısacası bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu hepimizi kurtarır. Bizim göstereceğimiz her hassasiyet bu memleketin geleceğine koyulmuş tuğladır" değerlendirmesinde bulundu.

 

Genel Sekreter Kabadayı, katkılarından dolayı Eğitimciler Grup Başkanı Çiğdem Gökçe ve Kamu İhale Uzmanı M. Melek Çelik'e de teşekkür ederek kendilerine Fidan Sertifikası takdim etti. Takdim töreninin sonunda Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Çiğdem Gökçe ve Kamu İhale Uzmanı Melek Çelik sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumun ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve Katılım Belgesi takdim edilmesinin ardından "e-İhale Eğitimi Programı" sona erdi. Programa ayrıca; OMÜ'nün çeşitli birimlerinde görevli idari ve akademik personel ile Samsun'un farklı kurumlarından çalışanlar katıldı.