OMÜ Veteriner Fakültesi Akredite Oldu
EĞİTİM // 6 Mart 2018 Salı 09:53

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edildi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Akredite Oldu

Ülkemizde, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Veteriner hekimliği eğitim kurumları ve programları akreditasyonu amacıyla yetkilendirdiği tek kuruluş olan VEDEK tarafından 13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan denetleme sonucunda Veteriner Fakültemiz 2 yıl süre ile Akredite Fakülte unvanı almaya hak kazandı.

2 yıl süreyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuz ve başvuru belgelerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Akredite Fakülte olarak tanımlanacak ve üniversite adayları için önemli bir tercih sebebi olacak.