ODÜ BAP, desteklerini artırıyor
EĞİTİM // 23 Ocak 2017 Pazartesi 15:49

Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (ODÜ BAP) Koordinasyon Birimi’nin 2016 yılı verilerine göre desteklediği proje sayılarında ve bütçe miktarında 2015 yılına göre artış olduğu bildirildi.

ODÜ BAP, desteklerini artırıyor
Ordu Üniversitesi bünyesinde kurulan amacı akademisyenlere, özellikle bilimsel araştırma ve tez projeleri için mali destek sağlayarak üniversitenin akademik başarısının yükseltilmesine katkı sağlamak olan ODÜ BAP’ın her yıl desteklediği proje, bilimsel destek sayıları ve bütçeleri artış gösteriyor. Buna kapsamda 2015 yılında toplamda 104 araştırma, tez, alt yapı, bilimsel etkinlik düzenleme projesine 861 bin TL bütçe desteği verilirken 2016 yılında bu sayı toplamda 158 araştırmaya çıktı ve bütçesi 1 milyon 638 bin TL’ye yükseldi.

2016 yılında bilimsel destek sayıları ve bu alana harcanan bütçede de artışlar yaşandı. 2015 yılında toplamda 211 olan kongre ve yayın sayısı, 2016 yılında 284’e yükseldi. Bütçe desteği ise 2015 yılında 244 bin TL iken bu miktar 2016 yılında 438 bin TL’ye çıktı.

Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin yıllara göre proje ve destekleri ise istatistiklere şu şekilde yansıdı:

“2012 yılında 63 projeye 302 bin 444 TL, 2013 yılında 142 projeye 1 milyon 105 bin TL, 2014 yılında 190 projeye 872 bin 687 TL, 2015 yılında 284 proje’ye 1 milyon 227 bin 491 TL ve 2016 yılında 441 projeyle toplam 2 milyon 75 bin 496 TL’lik bütçeye ulaşıldı.”

ODÜ BAP ayrıca bütçe kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak yıllara göre desteklediği proje sayısı ve toplam bütçesini her geçen yıl artırarak bilimsel çalışmalara daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.