Fotonik ve metrolojiye akademik bakış
EĞİTİM // 21 Mayıs 2019 Salı 11:59

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından “Fotonik ile Metroloji: Bilim, Teknoloji, Üretim Ekonomisine Etkisi” başlıklı konferans düzenlendi.

Fotonik ve metrolojiye akademik bakış

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansın katılımcıları arasında bölüm hocaları, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serpengüzel, sunumunda fotonik, optik fotonik, fotonik metroloji ilişkisi ve fotonik ve metrolojinin ekonomiye etkisi konularında katılımcılara değerli bilgiler verdi.


Konuşmasına 19 Mayıs'ın 100. yılına vurgu yaparak başlayan Serpengüzel, 19 Mayıs'ın 100. Yılında Samsun'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.“20 Mayıs'tan sonra dünyada bazı temel birimlerin tanımı değişecek”


Fotonik ve metrolojinin güncel gelişmelerle birlikte bilimi, teknolojiyi ve üretimi dolayısıyla çağdaş ekonomiyi etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Ali Serpengüzel, Uluslararası Metroloji Günü olarak kutlanan 20 Mayıs'tan itibaren kilogram, amper, kelvin ve mol gibi bazı temel birimlerin tanımının değişeceğine dikkat çekti.“Bilim ve teknoloji üretime dönüştürülmeli”


Bilimin ve teknolojinin; bir ülkenin temeli olduğu ancak tek başına yeterli olmadığına, üretime dönüştürülmesi gerektiğine işaret eden Serpengüzel, bütün gelişmiş ülkelerde söz konusu sürecin bu şekilde işlediğini vurguladı. Elektronikle fotoniğin ilişkisine değinen Prof. Dr. Serpengüzel, bu bağın disiplinler arasında da geçerli olduğunu belirterek “Elektrik olmazsa elektronik olmuyor, mekanik olmazsa elektrik olmuyor, inşaat olmazsa mekaniği konuşamayız, fizik olmazsa kimya olmuyor, kimya olmazsa hiçbiri olmaz ama birinci öncelik dil tabii, zira sözcüklerle düşünüyoruz, anlamını bilmediğiniz sözcükle düşünemiyorsunuz” sözlerine yer verdi.“Gelişmiş ülkelerde doktoralıların dağılımı makul ve dengeli”


Sunumunda gelişmiş ve kalkınmış ülkelerdeki araştırma merkezlerinden örnekler veren Prof. Dr. Serpengüzel, bu merkezlerdeki doktoralı öğrencilerin rolünün öneminden söz ederken devamında şöyle konuştu: “Bizde doktoralıların yüzde 90'ı üniversitelere gidiyor; gelişmiş ülkelerde ise doktoralıların üçte biri üniversitelere, üçte biri araştırma merkezlerine, üçte biri de sanayiye gidiyor. Dolayısıyla bu ülkelerde dağılım makul ve dengeli, bu yüzden doktoralıların dağılımı çok önemli; bu anlamda bizde de üçe ayrılması lazım. Mesela araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi var, müdürü doktoralı değil, aksine onun doktoralı olması gerekiyor.”“Fotonik platformlar ekonomiye katkı sağlıyor”


Avrupa'nın fotonik platformları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Serpengüzel “Platformların amacı; üniversiteleri, araştırma merkezlerini, sanayicileri ve politikacıları bir araya getirip sektörde alt yapıyı iyileştirmek ve böylelikle ekonomiye katkı sağlamaktır” diye konuştu.


Prof. Dr. Ali Serpengüzel, uluslararası metroloji enstitüsü, uluslararası enerji laboratuvarları, optik mühendis dernekleri ve optik dernekleri hakkında sayısal veriler vererek ve bu platformların gelişimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Etkinlik, öğrencilerin merak ettikleri soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Fotonik ve metrolojiye akademik bakış