Eğitimde iyileştirme çalışmaları başladı
EĞİTİM // 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:43

Samsun’da 2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmaları başladı.

Eğitimde iyileştirme çalışmaları başladı
İki gün sürecek olan çalıştayda 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla, dersin öğretiminde uygulanan etkili öğretim, yöntem ve teknikleri, etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikler, derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler, etkili iletişim ve akademik başarının artırılması, dezavantajlı öğrencilere yönelik örnek çalışmalar, öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve rehberlik çalışmaları konuları il geneli tüm öğretmenlerin katıldığı zümre çalıştaylarında masaya yatırıldı.

Çalıştay öncesi öğretmenlere bir mesaj gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şu ifadelere yer verdi: “Değerli öğretmenim, içinde bulunduğumuz bilgi çağı, bilim ve teknoloji alanlarında hızlı bir değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişim soran, sorgulayan, yorumlayan ve üreten bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle bakanlığımız ve müdürlüğümüz eğitimde iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalara hız vermiştir. Eğitimde iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Türk Milli Eğitim sisteminin en etkili bileşenlerinden biri hiç şüphesiz sizlersiniz. Değerli öğretmenlerimiz, 2017-2023 öğretmen strateji belgesinde Türkiye’de başta öğrenciler ve veliler olmak üzere tüm toplumun eğitimden beklentilerinin yerine getirilebilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerinin iyi yetişmiş, kendisini sürekli güncelleyen ve mesleğini yapmaktan mutluluk duyan öğretmenlerle sürdürülmesi gerekmektedir. ‘Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak’ amacıyla mesleki gelişim kapsamında branşınız ile ilgili öğretim programları ile ön görülen yöntem ve teknikleri, öğrenme ortamlarına yansıtan, eğitimde teknolojik yenilikleri kullanan, sonuçlarını görüp ve değerlendirerek geliştirerek başarıyı yakalayan sizlerin mesleğinizdeki bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşımını sağlayarak; eğitim bölgelerinizde, ilçenizde ve ilimizde eğitim kalitesine önemli ölçüde katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla; öğretmenliğiniz sürecinde çalıştayda belirlenen konularda bilgi, birikim ve tecrübelerinizin kayıt altına alınması, paylaşılması ve çoğaltılması, yaratıcılığı geliştirme, eğitim öğretim uygulamalarını zenginleştirme ve böylece öğretmenlerimizin iletişim ve tecrübe paylaşımlarıyla mesleki gelişimlere katkı sağlayarak eğitim hizmet kalitemizin artması hedeflenmektedir. 21-22 Haziran 2017 tarihinde planladığımız zümre çalıştayına katılımlarını ve katkılarınız için teşekkür eder, mesleki hayatınızda başarılar dilerim.”

2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazırlık maksadıyla 21-22 Haziran 2017 tarihlerinde iki gün sürecek olan çalıştayda mesleki gelişimlere katkı sağlanarak eğitim hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.
Eğitimde iyileştirme çalışmaları başladı