OKA yönetimi Çorum'da toplandı
BÖLGE // 01 Mart 2018 Perşembe 10:54

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Çorum’da yapıldı.

OKA yönetimi Çorum'da toplandı
OKA Yönetim Kurulu Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, küresel ekonomide ve jeo-politikte geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir süreçten geçildiğini belirterek, “Ülke olarak bu sürece uyum sağlamamız, baş aktörlerden birisi olmamız, her düzeydeki kurum ve kişilerin kendini geliştiresine ve çok sıkı çalışmasına bağlıdır. Bu bakış açısıyla. 2018 yılında ve takip eden yıllarda Ajansımızın kurumsal kapasitesini ve faaliyet yelpazesini geliştirerek bölgemizin gelişmesine daha etkin katkılar sağlamasını bekliyoruz.” dedi.
Bu kapsamda, başta savunma sanayii ve sağlık endüstrisi olmak üzere yerli üretimin geliştirilmesi ve dış ticaret açığının azaltılması, teknoloji transferi ve teknolojinin ticarileştirilmesi, sağlık endüstrisi, savunma sanayii, otomotiv, lojistik, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi katma değeri yüksek ve yenilikçi sektörlerin geliştirilmesi, bölgemizin insani gelişmişlik göstergelerinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayan bütüncül kalkınma yaklaşımı çerçevesinde çalışmaların yapılmasının yararlı olacağını dile getiren Vali Toraman, “2018 yılı Ajansımızın bölgemizin potansiyelini harekete geçirmek için paydaşlarla ilişkilerin pekiştirildiği; aynı zamanda tamum faaliyetlerinin ve kurumsal ilişkilerin geliştirildiği bir yıl olmalıdır. Bu çalışma yılında Ajansın tanınırlığını, etkinliğini artırmak ve katılımcı politikaları pekiştirmek, Bölgemizin dışa açılmasını sağlamak ve potansiyelini harekete geçirmek üzere öncü faaliyetler yürütülecektir” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Gül, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve OKA İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın katıldı.