Karadenizli gazetecilerden birliktelik kararı
BÖLGE // 03 Aralık 2017 Pazar 16:27

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı, sadece yerel basının değil, bölge sorunları üzerinde de ortak hareket etme kararı ile sona erdi.

Karadenizli gazetecilerden birliktelik kararı
Ordu TESK Otel’de iki gün süren Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantıya Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata da katılarak medyanın sorunları ve basın özgürlüğü konusunda açıklamalarda bulundu.

15 il Gazeteci Cemiyeti Başkanının katıldığı toplantıda Basın İlan Kurumu Anadolu Gazeteleri Temsilcisi Şevket Erzen de son yönetmelik değişiklikleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı, sonuç bildirgesinin açıklanması ile son buldu.Ortak hareket kararı

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde, bölgesel tüm sorunlarda ortak hareket etme kararına vurgu yapıldı. Sonuç bildirgesi şöyle:

“Türkiye büyük sorun ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu ağır koşullarda siyasal ve toplumsal uzlaşma bir zorunluluktur. Türkiye, demokrasi ve hukuk içerisinde ortak bir yaklaşımla bu sorun ve tehditleri aşabilecek birikime sahiptir. Basın özgürlüğü demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Basın kuruluşları ve basın mensuplarının daha özgür ve demokratik ortamda çalışmasının yolları açılmalıdır. Basın çalışanlarının özlük hakları ve iş güvencesinin sağlanmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Gazetecilik mesleğinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu ortadan kaldıracak girişimler derhal başlatılmalıdır. Demokrasinin temel unsurlarından biri olan yerel basın, çok ağır sorunlar içinde ayakta kalmaya çalışmaktadır. Yerel basının yaşaması için hayati öneme sahip olan resmi ilanda, tarifelerin arttırılması olumlu bir adımdır. Bu kararın en kısa sürede Resmi Gazete’de yayımlanarak yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Büyük bir kaos ve belirsizliğin yaşandığı internet medyasının, basın özgürlüğü ve çok sesliliğe zarar vermeyecek şekilde bir düzenlemeye tabi tutulması bir zorunluluktur. Bu alanda bir an önce adım atılmalıdır. Karadeniz’in temel alanlarda ihtiyaçları gözetilerek, Karadeniz limanlarını ulusal demiryolu sistemine bağlayacak dikey bağlantılar ile kıyıyı izleyecek Samsun-Sarp demiryolu projesinin, öncelikli olarak ele alınması bir zorunluluktur. Bu çerçevede Ankara-Çorum-Samsun demiryolu projesi de bir an önce başlatılmalıdır. Karadeniz’in sorunları da, çözüm yolları da ortaktır. İllerin özgün durumları gözetilerek, var olan bölgesel kuruluş ve girişimlere işlerlik kazandırılmalıdır. Bölgesel ve uluslar arası ihtiyaçlar gözetilerek, çevresel ve kültürel değerler korunarak, küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımları öne çıkartılmalıdır. Turizm ve enerji yatırımları, doğal değerler korunarak gerçekleştirilmelidir. Karadeniz’in tüm meslek örgütleri ve basın kuruluşları, sorun ve çözümler konusunda ortak hareket etmelidir.”